Product Strategy

Curamando hjälper dig att skapa förutsättningar för framgångsrik digital produktutveckling. Vi hjälper våra kunder att skapa samsyn, sätta riktning och konkretisera de nyckelinitiativ som skapar störst värde.

Hur vi jobbar

Att driva utveckling av en digital produkt utan produktstrategi är som att försöka navigera utan karta. Vår erfarenhet är att det lönar sig att lyfta blicken och säkerställa att vi har samsyn och rätt utgångspunkt, målbild och insikter.

En väl avvägd vision och strategi i kombination med en tydlig och mätbar bild av både nuläge och affärsambitioner kopplat till din produkt ger en god grund för att ta fram en effektiv produktutvecklingsplan.

Det här gör vi

Vi hjälper er genom att skapa en tydlighet för hur dina digitala produkter skall utvecklas som går i linje med övergripande affärsmål och strategier. Detta gör vi genom att:

  • Ta fram vision, strategi samt mätbara nyckeltal och roadmap som går i linje med era affärsmål
  • Product performance review – en genomlysning av hur produkten presterar på marknaden samt identifiering av optimerings och förbättringsinitiativ
  • Technical feasibility assessment – en genomlysning av den digitala produktens tekniska förutsättningar och identifiering av förbättringsinitiativ
  • Product Organization Assessment – en genomlysning av organisationens mognadsgrad och förutsättningar för att bedriva en effektiv produktutveckling

Vill du veta mer?

Upplever ni ett gap mellan bolagets vision, produktstrategi och roadmap? Eller har ni kanske svårt att se hur olika användarbehov kan kopplas till ett specifikt affärsvärde? Hör av er, så berättar vi mer!

Bli en del av vårt team

Analytiskt lagd och har förmågan att se saker ur både ett mikro- och makroperspektiv? Efterfrågan på effektiva och framgångsrika produktstrategier växer vilket innebär det att vi behöver bli fler på alla våra tre kontor. Söker du dessutom variation och vill utmanas i din roll är detta rätt ställe för dig. Hör av dig till Maria Holmgren eller besök vår karriärsida.

Maria Holmgren Product Management

Våra tjänster

Contact Us