Change management

Står du inför en digital transformation och letar efter en partner som kan hjälpa dig att driva förändring?

Att genomföra en digital transformation innebär att genomgå förändringar inom flera olika områden samtidigt. Forskning visar att så många som två av tre företag misslyckas med att nå sina transformationsmål. På Curamando har vi omfattande erfarenhet av förändringsledning som innefattar definition av önskat tillstånd, strategi, samt att skapa förutsättningar för att snabbt och effektivt uppnå målet.

Hur vi jobbar

Vi vet att de bästa förutsättningarna för hållbar förändring och effektiv digital tillväxt uppstår när managementkonsulter, digitala experter och kunden arbetar tillsammans. Med hjälp av digitala, strategiska och operativa förmågor säkerställer Curamando att planen för din transformation är väl genomtänkt och att du får tillgång till alla de kompetenser som krävs för att leda och genomföra förändringen effektivt. 

Det här gör vi

På Curamando har vi en beprövad metodik som hjälper organisationer att lyckas med sina transformationer och förändringsagendor. Genom helhetstänkande strategisk rådgivning och unik operativ genomförandekraft kan vi även stötta i utvalda delar av transformationer. När det kommer till Förändringsledning inkluderar vårt erbjudande: 

Projektledning och planering  

  • Analys av nuvarande situation och definiering av mål
  • Formulering av strategisk roadmap och strategiska initiativ

Ledning och styrning 

  • Definiera KPI:er och mål för att mäta samt följa upp prestation 
  • Etablera en styrmodell för transformationen som säkerställer kontroll och framsteg 

Kompetenser och arbetsmetoder 

  • Kartläggning av nuvarande kompetenser och förmågor samt rekrytering av nödvändiga förmågor för förändring 
  • Etablering av dedikerade team för genomförandet av strategiska initiativ 

Kommunikation och förändringsledning 

  • Skapande och genomförande av planer för att driva kulturell förändring genom kommunikation och engagemang 

Vill du veta mer?

Står du inför en digital transformation och letar efter en partner som kan hjälpa dig att driva förändring? Vi är nyfikna på din specifika situation och behov. Kontakta Hanna Alsterlund som gärna delar med sig av vår expertis och insikter från liknande utmaningar.

Hanna Alsterlund Senior Manager

Transformation & operativa modeller

Kontakta oss