Digital transformasjon

Skal du i gang med en digital transformasjon for din bedrift og leter etter en partner som kan hjelpe deg med å gjennomgå endring?

Å drive med store endringer stiller høye krav til organisasjonens evne til å navigere i et komplekst miljø. Forskning viser at så mange som to av tre bedrifter ikke klarer å nå målene for transformasjonen. Hos Curamando har vi lang erfaring med å hjelpe våre kunder med å definere mål, utarbeide en realistisk strategi fremover og deretter legge forholdene til rette for å nå ønsket måltilstand raskt og effektivt.

Hvordan vi jobber

Vi vet at de beste forutsetningene for bærekraftig endring og effektiv digital vekst oppstår når ledelseskonsulenter, digitale eksperter og kunden jobber sammen. Med både strategiske og operasjonelle evner innen digitalt, sikrer vi at planen for din transformasjon er forankret i virkeligheten og at du har tilgang til alle ferdighetene som kreves for å effektivt lede og implementere transformasjonen. Slik setter vi merkevarer og organisasjoner i bevegelse.

Dette er hva vi gjør

Hos Curamando har vi en velutviklet metodikk som hjelper organisasjoner til å bli mer suksessrike i sin transformasjon. Vi hjelper organisasjoner ved å fungere som en transformasjonspartner som driver endring gjennom de ulike stadiene av transformasjonen. Gjennom strategisk rådgivning og operativ gjennomføringskraft kan vi også hjelpe med utvalgte deler av transformasjonen. Vårt tilbud inkluderer:

1. Projektledelse og planlegging

  • Analyse av dagens situasjon og definering av målbilde
  • Utforming av strategisk roadmap og strategiske initiativ
  • Prosjektledelse og planlegging

2. Ledelse og kontroll

  • Definere KPIer og mål for måling av suksess og oppfølging av prestasjon
  • Etablering av kontrollmodell for transformasjonen som sikrer kontroll og raske beslutninger

3. Kompetanse og arbeidsmetoder

  • Kartlegging av nåværende kompetanse og kapasitet, samt støtte for ansettelse av nødvendige kompetanse for endring
  • Etablering av dedikert team for gjennomførelse av strategisk initiativer

4. Kommunikasjon og endringsledelse

  • Oppretting og implementering av planer for å drive kulturell endring gjennom kommunikasjon og involvering

Vil du vite mer?

Står du foran en digital transformasjon og ser du etter en partner som kan hjelpe deg å drive endring? Vi er nysgjerrige på akkurat din situasjon og deler gjerne vår ekspertise og innsikt fra lignende utfordringer. Ta kontakt med Lars Smith så tar vi en første samtale.

Lars Smith Senior Manager

Transformasjon og operative modeller

Kontakt oss