Operativ- og forretningsmodell

Siden 2012 har Curamando hjulpet kunder med å oppnå bedre resultater ved å utvikle og implementere skreddersydde operativmodeller.

Når du og din bedrift skal sette riktig strategi og forretningsplan, er det viktig å fokusere på hvordan du kan skape og levere verdi til dine kunder på en helhetlig måte. Med vårt eget rammeverk for operativ- og forretningsmodell kan vi hjelpe deg med dette slik vi har gjort for flertallige kunder alle slags bransjer. Med bruk av rammeverket setter vi en helthetlig struktur, analyserer dagens bilde, og identifiserer de mest verdifulle kortsiktige- og langsiktige aktivitetene for dere.

Hvordan vi jobber

Forretningsmodellen skal være et særegent verktøy som bidrar til å skape struktur, innsikt og forståelse for hvordan akkurat din bedrift fungerer. For å kunne bruke og realisere en tidsriktig operativ- og forretningsmodell må man først forstå helheten – der alle deler er gjennomsyret av et digitalt fokus og hvor evnene styrkes og har effekt av hverandre.

Men å forstå hvordan man formulerer og vedlikeholder en forretningsmodell er bare en del av helheten. Den virkelige forskjellen ligger i å vite hvordan dere kan ta det til neste nivå slik at det skaper en innvirkning på bedriften og faktisk innvirkning i hele organisasjonen.

Dette er hva vi gjør

En vellykket forretningsmodell består av flere viktige elementer. Hos Curamando mener vi at for å lykkes i digitale bransjer, må helheten være et eksempel på følgende faktorer:

  • Styring: Må definere og etablere målbare forretningsmål.
  • Funksjoner og roller skal dekke de riktige strategiske og operasjonelle oppgavene og baseres på riktig digital kompetanse.
  • Organisasjon: Bedriftens grensesnitt og samarbeid mellom funksjoner og avdelinger skal være oversiktlig organisert.
  • Prosesser: Må være godt definert og etablert i organisasjonen for å støtte virksomheten.
  • Verktøy og grensesnitt: Verktøyene og systemene som brukes skal fungere som en løftestang for organisasjonen og ikke fungere som flaskehalser eller hindringer.
  • Måling av prestasjon: Resultatmål og mål må returneres til aktivitetene dine og hjelpe hver enkelt, funksjon og organisasjon som helhet.

 

Vil du vite mer?

Interessert i å vite mer i dybden om hvordan vår digitale driftsmodell har hjulpet flertallet av kundene våre? Eller hvordan, med riktig forretningsmodell, kan du lykkes med å akselerere dine forretningsresultater? Ta kontakt med Lars Smith, så tar vi et første møte.

Lars Smith Senior Manager

Transformasjon og operative modeller

Kontakt oss