Operativa modeller

Genom utveckling och implementation av operativa modeller har Curamando stöttat kunder att accelerera affärsresultat sedan 2012

Vill du vara säker på att skapa värde dina kunder när du formulerar din strategi och affärsplan? Med vårt ramverk för digitala operativa modeller kan vi hjälpa dig att initiera de rätta värdeskapande aktiviteterna. Genom att optimera din verksamhet och se till att varje aspekt är i linje med din strategiska agenda kan vi tillsammans leverera exceptionella resultat.

Hur vi jobbar

Att formulera och upprätthålla en affärsmodell är bara en del av det hela. Den verkliga skillnaden ligger i att veta hur man tar en affärsmodell till nästa nivå och påverkar hela verksamheten genom att decentralisera arbetssättet i hela organisationen. Sedan 2012 har Curamando stöttat kunder från en mängd olika branscher att accelerera affärsresultat genom utveckling och implementation av skräddarsydda affärsmodeller. 

Det här gör vi

En operativ modell från Curamando omfattar ett heltäckande ramverk som adresserar sju väsentliga dimensioner för att uppnå excellens. Dessa dimensioner inkluderar:  

  • Styrning 
  • Organisation 
  • Funktioner & roller 
  • Mätning av prestation 
  • Data 
  • Verktyg 
  • Gränssnitt 
  • Processer  

Genom att noggrant utvärdera och förbättra dessa områden hjälper vi på Curamando dig att etablera en robust digital infrastruktur som stödjer transparent beslutsfattande, effektiva processer och effektiv uppföljning av prestation. 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vår digitala operativa modell? Kontakta Stina Andersson, så ordnar vi ett inledande möte för att diskutera hur vi kan hjälpa dig. Vi visar dig gärna våra tidigare framgångssagor! 

Stina Andersson Senior Manager

Transformation & operativa modeller

Kontakta oss