Utvärdering & värdeskapande affärsmodeller

Organisationer behöver ständigt förbättra sina värdeskapande modeller i en snabbt föränderlig marknad

Vill du förbättra din affärsmodell genom värdeskapande modeller som stärker din konkurrenskraft? Hos Curamando har vi omfattande erfarenhet av att identifiera möjligheter, optimera verksamheter och driva tillväxt. 

Hur vi jobbar

Genom att knyta an digital transformation till strategiska mål, möjliggör värdeskapande strategier företag att uppnå sin fulla potential, skapa långsiktigt värde och bygga hållbara konkurrensfördelar. Curamandos tjänster rörande värdeskapande affärsmodeller utmärker sig från andra konsultbyråer. Vi erbjuder en unik kombination av teknisk och strategisk expertis som har en helhetssyn. Tillsammans skapar vi en långsiktig och konkurrenskraftig affärsmodell.   

Det här gör vi

Vi skräddarsyr värdeskapande strategier för varje kunds specifika behov och mål. Fokus ligger på att utnyttja digital transformation för att uppnå hållbara resultat. Några av våra nyckelkomponenter i dessa projekt är:  

Utvärdering:

  • Vi utvärderar kundens nuvarande affärsverksamhet, digitala förmågor och marknadspositionering för att identifiera förbättringsområden och möjligheter för värdeskapande.  

Strategisk konsensus:

  • Vi arbetar nära våra kunder för att anpassa deras mål för digital transformation till deras övergripande affärsstrategi. 

Roadmap för digital transformation:

  • Vi definierar en roadmap för digital transformation baserad på utvärderingen och den strategiska agendan, inklusive nyckelinitiativ, tidsplaner och resurser som krävs för att uppnå önskade resultat. 

Implementeringsstöd:

  • Vi erbjuder praktiskt stöd genom hela implementeringsprocessen och hjälper våra kunder att genomföra transformationen. 

Uppföljning:

  • Vi etablerar KPI:er och ramverk för att spåra framstegen och effekten av initiativen för värdeskapande. 

Kunskapsdelning och kompetensutveckling:

  • Vi tillhandahåller utbildning och workshops för att förbättra digitala förmågor, så att kunden självständigt kan driva sitt värdeskapande på lång sikt. 

Vill du veta mer?

Vill du låsa upp hela potentialen av digital transformation, driva tillväxt och skapa affärsvärde på nya sätt? Ta kontakt med Oscar Hedwall, han bokar gärna in ett möte för att diskutera nästa steg. 

Oscar Hedwall Senior Manager

Affärsplan & säljstrategi

Kontakta oss