Marknadsanalys

En marknadsanalys är avgörande oavsett om du vill in på nya marknader, lansera nya produkter eller identifiera din målgrupp

När du vet vad marknaden har att erbjuda kan du ta ett välgrundat beslut som maximerar din tillväxtpotential. Curamando har vi omfattande erfarenhet av att utföra djupgående marknadsanalyser av trender, våra kunders branschlandskap, positionering och mer för att vara ett tryggt stöd genom viktigt beslutsfattande. 

Hur vi jobbar

Marknadsundersökningar och konkurrentanalyser syftar i slutändan till att tillhandahålla en grund för att identifiera och bedöma tillväxtpotential. En omfattande marknadsanalys är ofta en del av en större leverans, men kan också vara ett fristående projekt, beroende på kunden och deras behov. Tillsammans med dig sätter våra experter ramarna projektet.  

Det här gör vi

På ett omfattande sätt utvärderar vi marknadslandskapet, branschtrender, konkurrenter och positionering. Dessa leveranser är utformade för att hjälpa våra kunder att fatta välgrundade beslut och utveckla effektiva strategier. Några av våra nyckelkomponenter i marknadsanalys-projekt är:  

  • Marknadens storlek och tillväxt: Ger en översikt över marknadens storlek, tillväxttakt, prognoser och potentiella möjligheter. 
  • Kundsegmentering: Identifiering av målgrupper baserat på demografi, beteenden, behov och preferenser för att bättre fokusera insatser. 
  • Konkurrenslandskap: Analyserar konkurrenslandskapet, inklusive primära konkurrenter, deras marknadsandel, positionering, styrkor och svagheter för att identifiera möjligheter till differentiering och konkurrensfördelar. 
  • Branschtrender och insikter: Lyfta fram de senaste branschtrenderna, framväxande teknologier, konsumentpreferenser och ändringar av regelverk, för att ligga steget före marknadsutvecklingen och kunna anpassa sina strategier framgångsrikt därefter. 

Vill du veta mer?

Vill du hitta ditt företags dolda potential? Ta kontakt med Louise von Blixen-Finecke – hon delar gärna med sig av vår expertis och insikter från liknande projekt. 

Louise von Blixen-Finecke Principal

Affärsplan & säljstrategi

Kontakta oss