Digital strategi

En digital strategi som synkar med dina affärsmål hjälper dig att nå genom bruset

Vill du omvandla strategiska visioner till konkreta roadmaps stöttade av datadrivna insikter? På Curamando hjälper vi dig att integrera marknadsföring, analys och teknologi för att driva tillväxt och innovation. En robust digital strategi är avgörande för att effektivt navigera i det digitala landskapet, säkerställa en konkurrensfördel och skapa långsiktiga kundrelationer. 

Hur vi jobbar

Curamandos styrka ligger i att kombinera managementkonsulter med digitala experter inom försäljning och marknadsföring. Vi arbetar nära dig och baserat på dina behov skräddarsyr vi team med relevant erfarenhet och kompetens. Tillsammans sätter vi ambitiösa och realistiska mål, samt tar fram en konkret digital marknadsföringsstrategi kopplad till business cases. Vi hjälper också till att identifiera de framgångsfaktorer (organisation, kompetenser, KPI:er, budget, partners etc.) som krävs för att uppnå dina mål. Detta positionerar oss som en stabil partner att driva dina digitala initiativ framgångsrikt och långsiktigt.

Det här gör vi

På Curamando har vi lång erfarenhet av att definiera mål och formulera strategier som sträcker sig över både B2C och B2B från varierande industrier. Bland annat erbjuder vi:  

  • Marknads- och konkurrentanalyser  
  • Definiering av mål 
  • Strategiformulering och planering  
  • Framtagning av roadmap med hållpunkter då produkter och delmål ska levereras 
  • Channel Assessment 
  • Business cases 

Vill du veta mer?

Vill du utforska ditt företags dolda potential inom den digitala affären? Eller behöver du hjälp med att formulera en tydlig vision för ditt företags önskade position och utveckla konkreta aktiviteter för att nå dit? Ta kontakt med Susanne Mideklint.

Susanne Mideklint Principal

Affärsplan & säljstrategi

Kontakta oss