Kategoristyrning & sortimentsplanering

Vill du boosta försäljningen utan att kompromissa med marginalerna?

Att balansera sortimentet kan vara en utmaning; för många produkter kan binda upp ditt kapital, medan ett begränsat utbud av bästsäljare riskerar att minska din marknadsandel. Strävar du efter ett optimalt sortiment som är välbalanserat både i bredd och djup?

Hur vi jobbar

På Curamando erbjuder vi expertis inom kategorihantering, sortimentsplanering, sortimentsuppbyggnad och inköp & försäljning. Vi tillhandahåller branschledande metoder för en rad olika sektorer och produktkategorier, kompletterat med ett strategiskt perspektiv och en kundcentrerad metodik.

Genom att arbeta nära dig, guidar vi processen från en initial analys av din nuvarande kategoristruktur och segmentering, till att definiera och tilldela roller för varje kategori och skapa ett anpassat och relevant sortiment.

Vi utformar strategier och lösningar som är skräddarsydda för att möta dina unika affärsmål, med full förståelse för de specifika utmaningar som varje kund möter i en ständigt föränderlig miljö.

Det här gör vi

Vi erbjuder omfattande stöd till våra kunder genom att använda en systematisk metod för kategoristyrning och etablerade strategier för sortimentsplanering, vilket banar väg för lönsam tillväxt.

Kategoristyrning är en strategisk metod för kostnadshantering som syftar till att harmonisera affärsmålen med både interna och externa resurser. Vi erbjuder en effektiv 8-stegs process som stegvis leder er organisation till att utvecklas och nå full potential:

Bedömningsfas:

  • Fastställa kategorier
  • Tilldela roller till varje kategori
  • Utföra analys och utvärdering

Strategifas:

  • Formulera målsättningar
  • Utveckla en strategi för varje kategori
  • Planera taktiskt

Genomförandefas:

  • Definiera ansvarsområden
  • Utföra regelbundna kategorigenomgångar

Vill du veta mer?

Vi är här för att förvandla dina utmaningar till möjligheter. Att navigera genom komplexiteten av förändrade konsumentkrav, prispress, leveransrisker och utvecklande produkter är aldrig enkelt. Kontakta Varun Ahuja – vi är ivriga att lära oss mer om er organisation och dela med oss av vår kunskap och expertis. 

Varun Ahuja Senior Advisor

Affärsverksamhet & merchandising

Kontakta oss