Data Science

Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå genom att förutse framtiden med hjälp av din egen data?

I en era av big data är det avgörande att behärska avancerade datavetenskapliga tekniker för att överträffa konkurrensen. På Curamando är vi experter på att utvinna meningsfulla insikter från komplexa datamängder. Oavsett om du är ny inom data science eller vill optimera din befintliga analys så kan vårt team hjälpa dig att maximera effekten av dina dataresurser.

Hur vi jobbar

Data Science, en form av datavetenskap, handlar om mer än att bara använda avancerade modeller; det handlar om att skapa ett samverkande system som kombinerar avancerad analys, maskininlärning och artificiell intelligens med dina affärsprocesser. På Curamando samarbetar vi nära ert team för att identifiera specifika affärsutmaningar och utforma skräddarsydda lösningar som utnyttjar det senaste inom data science för att driva beslutsfattande och innovation. Med vår starka grund i både teoretisk och tillämpad datavetenskap ger vi dig möjlighet att omvandla komplex data till en strategisk fördel.

 

Vad vi gör

Strategi och Styrning

 • Datavetenskapsstrategi: Skapa en omfattande plan för att integrera datavetenskap i ditt företag.
 • Datastyrning: Etablera policyer och praxis för att säkerställa datakvalitet och efterlevnad.
 • Datamanagement: Utveckla ramverk för datainsamling, lagring och underhåll.
 • Leverantörsval: Hjälpa till att välja rätt verktyg och plattformar för era behov.
 • Revision och bedömning: Grundliga utvärderingar av er nuvarande kapacitet.

Datavetenskapsutveckling

Vi kan stödja era datatekniskt drivna initiativ, antingen genom att samarbeta med ert team eller genom att ta fullt ansvar för projekt från början till slut.

 

Expertis

 • Maskininlärning, Avancerad Statistik och AI: Utveckla modeller och algoritmer för prediktiv analys, rekommendationssystem och mer.
 • Big Data-behandling: Använda plattformar som Apache Hadoop och Spark för att hantera stora datamängder.
 • Molntjänster: Implementera lösningar på AWS, Snowflake, Google Cloud Platform och Microsoft Azure.

Operativt Stöd

Vi kan hjälpa till med interimistiska stöd i kritiska roller som:

 • Chef för Datavetenskap
 • Data Scientist
 • Maskininlärningsingenjör

 

Vi erbjuder också omfattande utbildningsprogram anpassade efter dina specifika behov eller som mer generella sessioner.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi kan stödja er inom data science? Kontakta Sara Haas, hon och hennes team är redo att att hjälpa dig.

Sara Haas Senior Konsult

Datainsamling & analys

Kontakta oss”