CRM

Behöver du hjälp med att skapa eller att nå dina CRM-mål?

Eller behöver du optimera prestationen av ditt befintliga CRM-system eller öka intäkterna från befintliga kunder samt stärka introduktionsprocessen för nya kunder? Vi hjälper dig att utveckla allt från CRM-strategier och koncept till att genomföra hela implementeringen och värdeskapandet.

Hur vi jobbar

För att möta våra kunders behov inkluderar våra team CRM-strateger, dataanalytiker, martech experter och lojalitetskonsulter med en gedigen operativ CRM-erfarenhet. Detta gör att vi kan hjälpa till med allt från strategi till fullständig implementation och realisering, både i enskilda projekt och via operativa eller strategiska linjefunktioner. Tillsammans med Curamandos andra tjänsteerbjudanden inom digitala marknadsföring har denna metod visat sig vara framgångsrik för att driva tillväxt.

Vår metodik bygger på en datadriven process som optimerar din kundkommunikation. Detta hjälper oss att identifiera de mest effektiva sätten att påverka kundbeteende och skapa upplevelser som slutligen ökar försäljningen från befintliga och nya kunder, både inom B2C- och B2B-sektorn.

Vi utgår från er strategiska agenda då detta säkerställer att CRM-arbetet grundar sig på era övergripande affärsmål – oavsett om fokus ligger på att öka intäkter, lojalitet, nå nya målgrupper eller något annat.

Det här gör vi

Vårt CRM-team kombinerar strategi och genomförande. Detta gör att vi kan hjälpa dig att granska resultaten av ditt CRM-arbete och stödja dig i att utveckla nya strategier och arbetssätt för CRM. Men vi kan också hjälpa dig att implementera strategier och driva tillväxtinitiativ, samt utveckla kampanjer, hitta och implementera nya verktyg och optimera kundresor. Här är några av våra vanligaste tjänster:

  • Utvärdering av CRM-mognad och prestation
  • CRM Channel Assessment
  • Insikter och datamodellering, t.ex. kundens livstidsvärde, kundbortfall, köpbeteenden
  • Skapande eller granskning av CRM-strategi
  • Lead management
  • Personalisering och marknadsföringsautomatisering
  • Growth pilot – snabbt och datadrivet värdeskapande genom quick wins och kommunikationsexperiment
  • E-post, push- & SMS-marknadsföring
  • Kartläggning och genomförande av kundresor

Vill du veta mer?

Behöver du hjälp med att skapa eller nå dina CRM-mål? Eller praktiskt stöd i att aktivera dina kunder? Kontakta Karin Rise – hon tar gärna ta ett samtal och berättar mer hur vi på Curamando kan hjälpa er! Att skapa ett kundorienterat företag är inte en utopi!

Karin Rise Senior Manager

Kundlojalitet

Kontakta oss