Digital Go-to-market

Idag kämpar företag intensivt med att generera intäkter och identifiera nya tillväxtmöjligheter. Ett sätt att uppnå outnyttjad potential och förverkliga tillväxtambitioner är att expandera till nya marknader – något som alltid är förenat med viss risk. För att bekräfta hypotesen om den nya marknaden behöver man först strategiskt analysera och utvärdera marknaden utifrån all tillgänglig data. Hos Curamando kan vi hjälpa till att besvara dessa frågeställningar ur ett digitalt perspektiv vilket minimerar risktagandet.

Hur vi jobbar

Curamandos expertis grundar sig i en unik kombination av managementkonsulter och digitala experter. Vi kallar vår metodik “walk-the-talk” vilket innebär att vi sömlöst kan växla mellan strategisk och operationell förmåga. Det möjliggör att samma projektteam kan besvara strategiska frågeställningar, men även nischade frågor kring respektive digital kanal samt leda hela den tekniska implementationen. Dessutom arbetar vi ofta korsfunktionellt mellan våra systerbolag för att skapa det ultimata projektteamet utifrån varje kunds unika förutsättningar och utmaningar.

Det här gör vi

Vid genomförandet av en Digital Go-to-Market strategi arbetar vi med fyra olika områden, som utifrån kundens behov och ambition skräddarsys. 

 • Marknad och konkurrentanalys
  • Analysera marknadens potential
  • Identifiera trender på marknaden
  • Positionering i förhållande till konkurrenter 
 • Kundresemappning
  • Kartlägga kundresan
  • Förbättra touchpoints
 • Värdeerbjudande och kommunikation
  • Anpassning av kunderbjudandet
  • Kommunikationsstrategi för kunderbjudandet
 • Digital kanalgenomlysning 
  • Utvärdera de olika digitala marknadsföringskanalerna
  • Identifiera potential i respektive kanal

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta hur vi skulle kunna hjälpa ditt företag med en Digital Go-to-market strategi? Hör av dig till oss så kan vi ta ett första möte för att berätta mer och visa på tidigare erfarenheter inom området.

Bli en del av vårt team

Vill du vara en del av ett företag som kombinerar de bästa talangerna i en industri som är i ständigt förändring? Har du samtidigt ett brinnande intresse för att ta fram Digital go-to-market strategier? Vår efterfrågan på nya talanger ökar och vi behöver dig. Hör av dig till Louise von Blixen-Finecke eller besök vår karriärsida.

Louise von Blixen-Finecke Principal

Våra tjänster

Contact Us