KPI Framework

Om hela organisationen arbetar i samma riktning kan vi fortare nå det gemensamma målet. Genom att identifiera tydliga KPI:er som säkerställer effektiv och ändamålsenlig styrning skapar vi förutsättningarna som får våra kunder att nå deras affärsmål. Sedan starten 2012 har vi hjälpt hundratals organisationer att definiera och tydliggöra de viktigaste mätpunkterna och etablera stöttande arbetssätt som är värdeskapande för hela organisationen.

Hur vi jobbar

Vi är övertygade om att effektiva KPI-arbeten grundar sig i ett fåtal KPI:er som är tydliga för hela organisationen. Därför särskiljer vi KPI:er (Key Performance Indicators) från PI:s (Performance Indicators) – där den sistnämnda är mätetal som inte är centrala för verksamhetens resultat, men som ändå direkt eller indirekt påverkar organisationens KPI:er.

Istället kan PI:s ses som olika reglage som organisationen kan vrida och justera för att påverka KPI:erna och därigenom även affärsmålen. Det är därför viktigt att inte bara definiera KPI:er, utan även kartlägga och skapa samsyn kring hur olika KPI:er och PI:s direkt eller indirekt påverkar varandra. När vi väl definierat och tydliggjort kundens primära KPI:er kan vi sedan effektivt rikta de samlade resurserna mot det önskade mätetalet.

Det här gör vi

Genom vår strategiska och operationella förmåga har vi bredden att hjälpa våra kunder i deras KPI-arbete – hela vägen från start till mål. En viktig del i vårt arbetssätt är att skapa förutsättningar för löpande utvärdera KPI:er, men även sätta strukturerna för ett kontinuerligt lärande kring hela KPI-arbetet.

Vår metodik:

  1. Säkerställa att det finns tydliga affärsmål i organisationen och bryta ner dem i underliggande marknads- och försäljningsmål.
  2. Genomföra nulägesanalys av befintliga KPI:er, datakällor, tillhörande processer och ägarskap inom organisationen.
  3. Genom workshops och intervjuer upprätta en önskad målbild som definierar, konkretiserar och etablerar organisationens viktigaste KPI:er och säkerställer kopplingen till de övergripande målen.
  4. Ta fram mål och benchmark för organisationens KPI:er. För att KPI:erna ska få en styrande effekt är det viktigt att vi har en referenspunkt att utvärdera utfallet gentemot.
  5. Etablera processer för uppföljning med fokus på resultat och att snabbt agera på våra KPI:er.
  6. Säkerställa att relevant data finns tillgänglig och är av god kvalité
  7. Utveckla automatiserad rapportering och uppföljning av KPI:er
  8. Ta fram processer för att regelbundet utvärdera och förfina våra KPI:er och arbetssätt.

Vill du veta mer?

Vill du få en djupare förståelse för vilka KPI:er som får ditt företag att växa snabbare? Eller hur ni ska lyckas ena organisationen mot gemensamma mål? Hör av dig så tar vi ett första samtal kring hur vi kan hjälpa er.

Bli en del av vårt team

Efterfrågan av strategisk hjälp genom KPI-arbete ökar ständigt på marknaden. För oss innebär det att vi behöver fler på alla våra tre kontor i Sverige och Norge Hör av dig till Magnus Hedenström eller besök vår karriärsida.

Magnus Hedenström Principal

Våra tjänster

Contact Us