Marketplace

Marknadsplatser hjälper inte bara varumärken att sälja över landsgränser utan utnyttjar också den befintliga globala kundbasen till en lägre kostnad. Det har även ett väletablerat ekosystem för logistik, lagerhållning, reklam och kundservice som varumärken kan utnyttja för att snabbt lansera och skala upp intäkterna. Hos Curamando har vi skräddarsytt en Marketplace-metodik efter varumärkens, återförsäljares och D2C-spelares ökade behov att expandera deras säljkanaler genom Marketplaces.

Hur vi jobbar

Hos Curmando möter du experter med djup erfarenhet inom de ledande marknadsplatserna och som grundligt förstår faktorerna bakom en framgångsrik marknadsplatsverksamhet. Tillsammans med dig arbetar vi i nära team för att sätta gemensamma mål och leverera önskat resultat.

Vi tar inte bara fram och implementerar nya strategier utan kan även ta upp nyckelroller i din organisation. I linjeroller arbetar vi som ditt utökade team och kan ta över ansvaret att driva hela marknadsplatsens verksamhet, inklusive annonsering.

Det här gör vi

Vår metodik bygger på att börja med en välgrundad strategiutveckling och avsluta med en framgångsrik operativ marknadsplatsaffär. Vid nylanseringar tar vi fram en holistisk marknadsplatsstrategi och väljer ut en lämplig plattform. Vi uppskattar även potentiell marknadsstorlek och geografii samt väljer ut ett attraktivt sortiment och prisstrategi.

Före lanseringen gör vi en detaljerad readiness assessment avseende dokumentkrav, innehåll, bildspråk och processer för att fastställa gapet mellan befintligt och framtida tillstånd. Vid lanseringen hanterar vi marknadsplatsreklam för att öka varumärkesmedvetenheten, förbättra köpen och öka varumärkeslojaliteten. Vi tittar även på aktuella affärsprocesser relaterade till marknadsplatsdrift och gräver djupare för att föreslå förbättringsområden.

Vill du veta mer?

Hör av dig om du vill veta mer om: 

  • Ditt varumärkes potential på en marknadsplats.
  • Om du har rätt produkter och prispunkter för att bli framgångsrik på marknaden.
  • Vilken marknadsplats du ska välja.
  • Vilka geografier som är bäst för ditt varumärke.
  • Hur du förbättrar ACOS på din marknadsplats.

Bli en del av vårt team

Marknadsplatser växer i en snabb takt och det gör också de varumärken som förknippas med dem. Vi är i ett kontinuerligt behov av nya kollegor som är intresserade av att hjälpa våra kunder att växa sin verksamhet. Besök vår karriärsida eller hör av dig till Suminder Pal Singh för lediga tjänster.

Suminder Pal Singh Senior Advisor

Våra tjänster

Kontakta oss