Markedsplasser

Ønsker du å skape nye inntektsstrømmer ved å ekspandere inn i nye markeder via markedsplasser?

Markedsplasser som Amazon, Zalando, og Tmall tilbyr en enkel, kostnads- og tidseffektiv måte å ekspandere inn i nye markeder og geografiske områder på. Etablerte og pålitelige markedsplasser gir tilgang til en enorm og lojal kundebase – kunder som strekker seg over ulike kjønn og aldersgrupper. Kunder velger markedsplasser for variasjon, bekvemmelighet, rask levering og upartiske anmeldelser av produkter og tjenester, noe som skaper tillit til å kjøpe.

Ved å velge å selge på en markedsplass, kan du dra nytte av det etablerte logistikkøkosystemet, veletablert kundeservice og en mulighet til å markedsføre og skaffe nye kunder til ditt varemerke.

Hvordan vi jobber

Vi setter dine markedsplassplaner i bevegelse, fra å skape en strategi til en go-to-market plan, og videre utfører disse planene med våre gjennomarbeidete metoder og rammeverk. Våre eksperter kjenner de ledende markedsplassene inn og ut. Vi forstår hva som skal til for å lykkes i en markedsplassvirksomhet og hvilke fallgruver du må unngå. Sammen med deg arbeider vi i et tett sammensveiset team for å sette felles mål og levere resultater som skaper vekst for virksomheten.

Dette gjør vi

Hvis markedsplasser er en ny kanal for deg begynner vi med å skape en suksessplan for markedet. Den skisserer markedspotensial, trendanalyse, konkurranseutsikter og muligheter, for til slutt resultere i valg av marked og markedsplass. Til sist gjennomfører vi en mulighetsvurdering for dine produkter og merkevare, og anbefaler en passende forretningsmodell.

Videre hjelper vi deg med å lansere og skalere din markedsplassvirksomhet. Nøkkelen til å skalere salget er å drive både organisk og betalt synlighet. Vi kan lage din markedsføringsstrategi for markedsplassen og forbedre ROI ved å investere i innhold og finslipe søkeord. Å skape merkevarebutikk er en av alternativene for å bygge tillit, engasjere kunder og drive trafikk til dine produkter.

Vil du vite mer?

Markedsplasser vokser raskt sammen med varemerkene som er assosiert med dem. Er du interessert i å skape nye inntektsstrømmer ved å utnytte markedsplasser? Ta kontakt med Bendik Heiberg – han vil gjerne høre fra deg og dine ambisjoner.

Bendik Heiberg Senior Advisor

Forretningsdrift og merchandising

Kontakt oss