Digital

Operating Model

En avgjørende faktor når du ønsker å formulere riktig strategi og forretningsplan er hvordan du kan skape og levere verdi til dine kunder fra et helhetlig perspektiv. Med vårt eget rammeverk Digital Operation Model kan vi hjelpe deg med dette. Ved å forstå, tolke og få ned helhetsbildet i en oversiktlig struktur, hjelper det oss å sette de riktige verdiskapende aktivitetene i gang. Dette spesifikke settet med forretningsmodeller er vår sammenslåing av flere nøkkelkomponenter og digitale evner som sammen representerer hvordan vi mener at verdien best leveres.

Hvordan vi jobber

Forretningsmodellen skal være et særegent verktøy som bidrar til å skape struktur, innsikt og forståelse for hvordan akkurat din bedrift fungerer. For å kunne anvende og realisere en tidsriktig forretningsmodell må man først forstå helheten – der alle deler er gjennomsyret av et digitalt fokus og hvor evnene styrkes og har effekt av hverandre.

Men å forstå hvordan man formulerer og vedlikeholder en forretningsmodell er bare en del. Den virkelige forskjellen ligger i å vite hvordan man tar det til neste nivå slik at det skaper en innvirkning på virksomheten og faktisk innvirkning i hele organisasjonen. Siden oppstarten i 2012 har vi utviklet og implementert spesifikke forretningsmodeller som har bidratt til å akselerere våre kunders

Dette er hva vi gjør

En vellykket forretningsmodell består av flere viktige elementer. Hos Curamando mener vi at for å lykkes i digitale bransjer, må helheten være et eksempel på følgende faktorer:

  • Styring må definere og etablere målbare forretningsmål.
  • Funksjoner og roller skal dekke de riktige strategiske og operasjonelle oppgavene og baseres på riktig digital kompetanse.
  • Virksomhetens grensesnitt og samarbeid mellom funksjoner og avdelinger skal være oversiktlig organisert.
  • Prosesser må være godt definert og etablert i organisasjonen for å støtte virksomheten.
  • Verktøyene og systemene som brukes skal fungere som en løftestang for organisasjonen og ikke fungere som flaskehalser eller hindringer.
  • Resultatmål og mål må returneres til aktivitetene dine og hjelpe hver enkelt, funksjon og organisasjon som helhet.

Vil du vite mer?

Interessert i å vite mer i dybden om hvordan vår digitale driftsmodell har hjulpet flertallet av kundene våre? Eller hvordan, med riktig forretningsmodell, kan du lykkes med å akselerere dine forretningsresultater? Ta kontakt så tar vi et første møte.

Bli en del av teamet vårt

Etterspørselen etter strategisk bistand til å formulere og optimalisere forretningsmodeller øker. For oss betyr dette at vi trenger flere folk på alle tre kontorene våre i Sverige og Norge. Ta kontakt med Lars Smith eller besøk vår karriereside.

Lars Smith Senior Manager

Tjenester

Kontakt oss