Transformation Partner

Ny teknik, affärsmodeller, organissationsstruktur och arbetssätt – att genomföra en digital transformation innebär att genomgå förändring inom flera olika områden samtidigt. Att driva storskalig förändring ställer höga krav på organisationens förmåga att navigera i en komplex miljö och forskning visar att hela två av tre bolag misslyckas med att nå målen med sin transformation. På Curamando har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att definiera sitt måltillstånd, rita upp en realistisk strategi framåt och sedan skapa förutsättningarna som krävs för att snabbt och effektivt uppnå vårt måltillstånd.

Hur vi jobbar

Vi vet att de bästa förutsättningarna för hållbar förändring och effektiv digital tillväxt uppstår när managementkonsulter, digitala experter och kunden arbetar tillsammans. Med både strategiska och operativa förmågor inom digitalt ser vi till att planen för er transformation är förankrad i verkligheten och att ni får tillgång till alla kompetenser som krävs för att effektivt leda och genomföra transformationen. Det är så vi sätter varumärken och organisationer i rörelse.

Det här gör vi

På Curamando har vi en välbeprövad metodik som hjälper organisationer att bli mer framgångsrika i sin transformation. Vi hjälper organisationer genom att gå in som en transformationspartner som driver på förändringen genom transformationens olika stadier. Genom strategisk rådgivning och operationell genomförandekraft kan vi även hjälpa till med utvalda delar av transformationen. Vårt erbjudande inkluderar: 

Projektstyrning och planering 

  • Nulägesanalys och målbildsdefinition
  • Formulering av strategisk roadmap och strategiska initiativ
  • Projektledning och planering

Ledning och styrning 

  • KPI:er och mål för att mäta framgång och uppföljning
  • Etablera styrmodell för transformationen som säkerställer kontroll och snabba beslut

Förmågor och arbetssätt

  • Kartläggning av nuvarande kompetenser och kapacitet
  • In-sourcing av strategiska och operativa förmågor som behövs för förändring
  • Etablering av dedikerade team för genomförande av strategiska initiativ

Kommunikation och förändringsledning

  • Skapande samt verkställande av plan för att driva kulturell förändring genom kommunikation och involvering

Vill du veta mer?

Står ni inför en digital transformation och söker efter en partner som kan hjälpa er att driva förändring? Vi är nyfikna på just er situation och delar gärna med oss av vår expertis och insikter från liknande utmaningar. Hör av dig så tar vi ett första samtal.

Bli en del av vårt team

Har du erfarenhet av strategiarbete inom management consulting och brinner för att hjälpa företag att lyckas inom digitala transformation? Vill du dessutom arbeta i en dynamisk miljö med ambitiösa och skickliga kollegor? Hör av dig till Magnus Hedenström eller besök vår karriärsida.

Magnus Hedenström Principal

Våra tjänster

Contact Us