BI & advanced analytics

I en värld med allt fler datakällor och större datamängder är det viktigare än någonsin att arbeta strukturerat och affärsfokuserat från kravställning till insikter

Därför har analys och insiktsarbetet alltid varit en central del i Curamandos erbjudande, där våra experter inom Business Intelligence och Advanced Analytics har färdigheterna att ta er digitala tillväxtresa till nya höjder.

Hur vi jobbar

När frågeställningarna blir allt fler och mer komplexa tror vi det är viktigt att kombinera flera olika typer av analytiska färdigheter tillsammans med en bred domänkunskap. Inom våra BI & Advanced Analytics team är det självklart att utgå från kundens verklighet och alltid sätta affärsvärdet i centrum för allt vårt arbete.

Vi lever efter devisen att det är bättre att lösa rätt problem med en enkel lösning, än att lösa fel problem med en komplex lösning. För att bättre förstå våra kunders utmaningar har vi byggt vår metodik kring att arbeta nära våra kunder. Det ger oss en svårslagen mix av strategisk erfarenhet och operativa förmåga att snabbt förstå våra kunders verkliga utmaningar och behov.

Det här gör vi

På Curamando kombinerar vi managementkonsulters affärsförståelse med digitala experters nischade kunskaper. Det skapar förutsättningarna för att dels sätta strategin, men också förmågan att realisera den. Inom BI & Advanced Analytics har vi samma motto. Genom att kombinera strategiska analytiker och med operativa experter inom bland annat automation, modell-optimering och visualisering hjälper vi våra kunder att arbeta mer datadrivet och med ett tydligare fokus på affären.

Exempelvis hjälper vi våra kunder med att:

 • Ta fram datastrategier med förankring i den kommersiella strategin och övergripande affärsmål
 • Etablera operativa modeller, Ways of Working och processer vilka skapar förutsättningar för datadrivna organisationer

Driva och genomföra avancerade analysprojekt inom:

 • Product & Pricing
 • Segmentering & Kundbeteenden
 • Analys och uppföljning av CRM och Marknadsföring
 • Försäljning och Marknadsanalys

Stötta våra kunder med interimssroller såsom:

 • Head of Analytics, Head of Data Science eller Head of Business Intelligence
 • Analytics Manager
 • Business Intelligence Analysts
 • Data Analysts
 • Product Analyst

Vill du veta mer?

Funderar du på hur er organisation kan arbeta mer datadrivet och ändamålsenligt? Vi hjälper er att komma igång med er transformationsresa. Hör av dig till Martin Karlsson – han delar gärna med sig av vår expertis och insikter från likande projekt.

Martin Karlsson Senior Expert

Datainsamling & analys

Kontakta oss