Konsument- och marknadsinsikter

Driv smarta beslut genom att omvandla beteendemässig data till insikter med kommersiella fördelar

Har ditt företag utmaningar med att hålla sig relevant på den snabbt föränderliga marknaden? Letar du efter sätt att gå mot en ny varumärkesriktning eller att lösa viktiga kundproblem? Vill du bryta funktionella silos och etablera gemensamma mål för marknadsföring och försäljning?

Hur vi jobbar

På Curamando har vi en unik kombination av färdigheter som gör att vi kan sammanföra fragmenterade datakällor över kundresan. Detta hjälper våra kunder att driva kundcentrerade affärsprocesser och strategier, vilket resulterar i kommersiella och konsumentmässiga fördelar.

Vi använder en mängd olika verktyg och system baserat på affärsscenariot, vilket gör att vi kan sammanföra traditionell marknadsundersökningsdata med data om off/online beteende. Detta hjälper dig att förstå hur makro- och medietrender påverkar konsumenternas tankar och beteenden. Tillsammans med dig identifierar vi metoder som adresserar dina aktuella affärsbehov genom att tillämpa kritiskt och kreativt tänkande med förenkling.

Det här gör vi

Vi hjälper dig att driva din konsumentorienterade agenda genom att titta på tidigare, nuvarande och framtida data. Vi strävar alltid efter att hitta nya sätt att samla och kommunicera insikter för att flytta fokus från den stora datamängden till transformerande insikter.

Marknads-/medieinsikter

 • Datakonsolidering av befintliga makro- och forskningsdata
 • Trendforskning för möjlighetsdetektering (förutsägelse)
 • Medieutgifter och konkurrensanalys
 • Segmentering

Marknads-/konsumentsegmentering

 • Kundsegmentering
 • Spårning

Varumärkesövervakning

 • Kampanjövervakning
 • KPI-ramar och syndikerad rapportering
 • Insikter – värdebedömning

 Inköpsprocesser och identifiering av framtida forskningsleverantörer

 • Intervjuer med intressenter
 • Design av insiktsprogram och nyckelinitiativ
 • Insiktschef/ledare
 • Täcka befintlig roll
 • Ny roll

Vill du veta mer?

Behöver du omdefiniera målen för konsumentinsikter och bedöma dina befintliga resurser? Våra experter Victoria Aramayo och Hannes Söderlund är mer än glada att ta en samtal!

Victoria Aramayo Senior Consultant

Datainsamling & analys

Kontakta oss