Transformation

Partner

Ny teknologi, forretningsmodeller, organisasjonsstruktur og arbeidsmetoder – å implementere en digital transformasjon betyr å gjennomgå endring på flere ulike områder samtidig. Å drive med store endringer stiller høye krav til organisasjonens evne til å navigere i et komplekst miljø, og forskning viser at så mange som to av tre bedrifter ikke klarer å nå målene for transformasjonen. Hos Curamando har vi lang erfaring med å hjelpe våre kunder med å definere sin måltilstand, utarbeide en realistisk strategi fremover og deretter legge forholdene til rette for å nå vår måltilstand raskt og effektivt.

Hvordan vi jobber

Vi vet at de beste forutsetningene for bærekraftig endring og effektiv digital vekst oppstår når ledelseskonsulenter, digitale eksperter og kunden jobber sammen. Med både strategiske og operasjonelle evner innen digitalt, sikrer vi at planen for din transformasjon er forankret i virkeligheten og at du har tilgang til alle ferdighetene som kreves for å effektivt lede og implementere transformasjonen. Slik setter vi merkevarer og organisasjoner i bevegelse.

Dette er hva vi gjør

Hos Curamando har vi en velutviklet metodikk som hjelper organisasjoner til å bli mer suksessrike i sin transformasjon. Vi hjelper organisasjoner ved å fungere som en transformasjonspartner som driver endring gjennom de ulike stadiene av transformasjonen. Gjennom strategisk rådgivning og operativ gjennomføringskraft kan vi også hjelpe med utvalgte deler av transformasjonen. Vårt tilbud inkluderer:

Prosjektledelse og planlegging

  • Nåværende situasjonsanalyse og målbildedefinisjon
  • Utforming av strategisk roadmap og strategiske initiativ
  • Prosjektledelse og planlegging

Ledelse og kontroll

  • KPIer og mål for måling av suksess og oppfølging
  • Etablere en kontrollmodell for transformasjonen som sikrer kontroll og raske beslutninger

Evner og arbeidsmetoder

  • Kartlegging av nåværende kompetanse og kapasitet
  • In-sourcing av strategiske og operasjonelle evner som trengs for endring
  • Etablering av dedikerte team for gjennomføring av strategiske initiativ

Kommunikasjon og endringsledelse

  • Oppretting og implementering av planer for å drive kulturell endring gjennom kommunikasjon og involvering

Vil du vite mer?

Står du foran en digital transformasjon og ser du etter en partner som kan hjelpe deg å drive endring? Vi er nysgjerrige på akkurat din situasjon og deler gjerne vår ekspertise og innsikt fra lignende utfordringer. Ta kontakt så tar vi en første samtale.

Bli en del av teamet vårt

Har du erfaring fra strategiarbeid innen ledelsesrådgivning og brenner for å hjelpe bedrifter med å lykkes med digital transformasjon? Vil du også jobbe i et dynamisk miljø med ambisiøse og dyktige kollegaer? Ta kontakt med Lars Smith eller besøk vår karriereside.

Lars Smith Senior Manager

Tjenester

Kontakt oss