Skew effect for images

Press assets and information

Image for Press assets and information

About Curamando

English
Curamando is a marketing management consultancy that supports companies’ online revenue growth by optimizing marketing and sales operations. Curamando was founded in 2012 with the insight that there was a shift underway in the marketing ecosystem, which placed high demands on companies’ ability to change fast. Curamando is built on the belief that management consultants and digital experts working together is what it takes to meet that shift and achieve growth, operational excellence and increased efficiency. Curamando has 163 employees with offices in Stockholm, Gothenburg and Oslo. In 2017, the company acquired Conversionista, Europe’s leading experts in conversion rate optimisation.

Swedish
Curamando grundades 2012 utifrån insikten att det pågick en förändring i marknadsföringens ekosystem. Företaget är byggt på övertygelsen att kombinationen av managementkonsulter och digitala experter är vad som krävs för att möta denna förändring och uppnå ökad tillväxt, operationell excellens och högre effektivitet. Företaget har 163 anställda på kontoren i Stockholm, Göteborg och Oslo. I augusti 2017 förvärvade de Conversionista, Europas ledande specialister inom konverteringsoptimering.

Logotypes

Without tagline
Download white logo PNG (800px)

Download dark grey logo PNG (800px)

With tagline

Download white logo PNG (1400px)

Download dark grey logo PNG (1400px)

Press images

Mattias Olofsson, CEO Curamando
Download jpeg (347 kB)

Mattias Olofsson, CEO Curamando
Download jpeg (467 kB)

Contact for press inquiries:

Björn Alberts
Partner Curamando
bjorn.alberts@curamando.com
+46 709 988 900

By Malin Holmberg
Share article