Konsultbolaget Cupole blir del av Altor-backade ARC

PRESSMEDDELANDE, STOCKHOLM 2020-10-06. I december bildade Curamando, Kurppa Hosk, Animal, Conversionista och Keybroker en ny företagsgrupp där Altor gick in som delägare. Idag står det klart att managementkonsultbolaget Cupole ansluter till gruppen, som tar ett nytt namn i form av ARC (ARC Arise Consultants Group).
– Digitaliseringen har accelererat kraven på specialisering. Vi vill med trovärdighet kunna erbjuda insatser inom de områden som våra kunder behöver, säger Mattias Olofsson, VD för ARC.

ARC har länge haft ögonen på Cupole – en verksamhet som inte minst lämnat styrkebesked genom att förbättra sitt resultat under corona, medan många konkurrenter backat under samma period. Under det brutna bokföringsåret som sträcker sig till augusti gör Cupole sitt bästa resultat sedan starten för 10 år sedan, och ökar resultatet med 14 procent jämfört med året innan. Även gruppen som helhet ser ut att nå ökade affärsvolymer för helåret jämfört med 2019.

– Efterfrågan på strategisk rådgivning, kreativ kommunikation, optimering och effektivisering har snarare ökat under corona. Även om många kunder var försiktiga med investering i början av krisen, så har det efterhand blivit tydligt att man inte har råd att låta utvecklingen bli eftersatt. Allt som allt ser detta ut att bli ett väldigt bra år för oss, säger Mattias Olofsson.

ARC kombinerar spetskompetens inom affärsutveckling, varumärkesarbete, marknadsföring och försäljning med utgångspunkt från de respektive bolagen. Man menar även att man är en unik koncern, både sett till bolagens sammansättning och strategi.

– Vi gör det här för att kunna erbjuda expertis inom merparten av de områden som växande bolag behöver hjälp med idag, på en marknad som i hög utsträckning är digitaliserad. Cupole stärker vår position som ett växthus för svenska företag på en global arena och vi är glada över att de och Altor delar den visionen med oss, säger Mattias Olofsson.

Med det nya namnet vill man bygga en tydligare koncernidentitet, samtidigt som verksamheterna inom gruppen fortsätter under eget varumärke.

– Detta blir ett nytt kapitel, som skapar stora möjligheter för Cupole. Vår typiska kund är VD eller styrelse med ambitiösa mål för verksamheten, och vår erfarenhet är att strategin för att nå sin ambition allt oftare innefattar en digital komponent. Då blir ARCs erbjudande unikt, genom den låga tröskeln till att involvera de främsta experterna på marknaden, avslutar Christer Björk, styrelseordförande för Cupole.

Fusionen av management, digital och kreativ verksamhet har blivit mer populär de senaste åren, med Accentures förvärv av Droga5 och McKinseys av Veryday som ett par aktuella exempel. Här skiljer sig dock ARC – de flesta exempel innehåller en jätte som kopplar på kreativ verksamhet, medan ARC bygger på flera mellanstora verksamheter som sett ömsesidiga behov av varandra.

Parterna kommunicerar inte någon finansiell information kring sammanslagningen, utöver att Couples delägare växlar in sitt ägande till aktier i gruppen som helhet.

Om ARC
Idag integreras affärsutveckling, varumärkesarbete, marknadsföring och försäljning allt mer på en marknad som till stor del är digitaliserad. ARC är en grupp managementkonsulter, varumärkeskonsulter, kreatörer och digitala experter som i kombinerade team stöttar sina kunders omställning till digital konkurrenskraft. Genom strategisk analys, taktisk planering och genom operationellt stöd i genomförandet uppnås digital tillväxt.

Med dotterbolagen Curamando, Kurppa Hosk, Animal, Conversionista, Keybroker och Cupole erbjuder ARC ett växthus för företag på en global arena med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och New York. ARC har, tillsammans med Cupole, 360 anställda och backas av Altor. Mer information om ARCs strävan att göra sina kunder till ledare inom respektive bransch https://arc.inc

Om Cupole
Cupole levererar kvalificerade managementkonsulttjänster inom tre huvudområden: Strategy & Corporate Management, Operations samt Marketing & Sales. Cupole består idag av ett 50-tal konsulter och har kunder inom branscherna telekom, tillverkande industri, detaljhandel, energi, bank/finans med flera.

ARC
Grundat: 2019
Anställda idag: 320
Omsättning 2019: 402 Mkr
Bolag i gruppen: Curamando, Kurppa Hosk, Animal, Conversionista & Keybroker
Ägare: Altor och aktiva partners.
Cupole 2019/2020
Grundat: 2010
Anställda: 50
Omsättning: 84 Mkr
Ägare: aktiva partners

PRESSKONTAKT

ARC
Björn Alberts
+46 709 888 900
bjorn@arc.inc

CUPOLE
Christer Björk
+46 70 977 94 01
christer.bjork@cupole.se

ALTOR
Tor Krusell
+46 70 543 87 47
tor.krusell@altor.com

Get in touch!

Blog

How to do keyword mapping

Create a more organized website structure with keyword mapping and improve your rankings. Working with keyword mapping will increase your chances of gaining ranking and increasing organic traffic as well as user experience.  By: Olof Strömbäck on May 28, 2024 | Reading time: 10 minutes By strategically mapping keywords to specific pages, you can create […]

Read more
Meeting room sign

Blog

How to use AI in your organization

Do you find it challenging to set up AI in your organization? Let us walk you through a structured approach using the Double Diamond model. By: Lisa Gudmundson on April 26, 2024 | Reading time: 7 minutes   In the rapidly evolving digital landscape, AI has become a cornerstone for innovation and efficiency. Yet, organizations […]

Read more

Blog

Standing out in B2B marketing

Standing out in B2B advertising is a multifaceted endeavor. Unlike B2C marketing, where a catchy jingle might do the trick, B2B purchases involve lengthy research, multiple stakeholders, and significant investments. This intricate buying journey requires a multifaceted marketing approach to capture attention, nurture leads, and convert interest into sales. In this blog post, we’ll explore […]

Read more

Blog

What’s needed in a cookieless world?

In the evolving landscape of digital privacy, the phase-out of third-party cookies by major browsers marks a pivotal shift, and marketers face significant challenges in targeting and measuring their efforts. This article explores how you, as a marketer, act in a cookieless world. By: Lisen Malmsten on April 11, 2024 | Reading time: 8 minutes […]

Read more