Daniel Reithner från Lagercrantz blir CFO på Curamando

Under sina fyra år på Lagercrantz genomförde Daniel Reithner ett antal förvärv utöver ansvaret för åtta av koncernens portföljbolag. Han ser fram emot den nya rollen som CFO.

– Företaget befinner sig i en spännande tid och är på väg att bli en viktig spelare på en glödhet marknad. Curamando växer verkligen så att det knakar, och jag är glad över att få vara med och fortsätta expansionen. Jag tror att vi kan vara dubbelt så stora om två år, säger Daniel Reithner.

Curamandos VD, Mattias Olofsson, ser att Daniels rutin från att driva en grupp av expansiva bolag kommer väl till pass när Curamando och dotterbolaget Conversionista nu har passerat 240 medarbetare.

– Daniels bakgrund och erfarenhet är helt i linje med vår tillväxtagenda. Hans rutin kring förvärv kommer att vara av stort värde för oss givet det expansiva skede som Curamando är inne i, säger Mattias Olofsson.

2018 omsatte Curamando Group drygt 177 Mkr.

Get in touch!

Blog

How to do keyword mapping

Create a more organized website structure with keyword mapping and improve your rankings. Working with keyword mapping will increase your chances of gaining ranking and increasing organic traffic as well as user experience.  By: Olof Strömbäck on May 28, 2024 | Reading time: 10 minutes By strategically mapping keywords to specific pages, you can create […]

Read more
Meeting room sign

Blog

How to use AI in your organization

Do you find it challenging to set up AI in your organization? Let us walk you through a structured approach using the Double Diamond model. By: Lisa Gudmundson on April 26, 2024 | Reading time: 7 minutes   In the rapidly evolving digital landscape, AI has become a cornerstone for innovation and efficiency. Yet, organizations […]

Read more

Blog

Standing out in B2B marketing

Standing out in B2B advertising is a multifaceted endeavor. Unlike B2C marketing, where a catchy jingle might do the trick, B2B purchases involve lengthy research, multiple stakeholders, and significant investments. This intricate buying journey requires a multifaceted marketing approach to capture attention, nurture leads, and convert interest into sales. In this blog post, we’ll explore […]

Read more

Blog

What’s needed in a cookieless world?

In the evolving landscape of digital privacy, the phase-out of third-party cookies by major browsers marks a pivotal shift, and marketers face significant challenges in targeting and measuring their efforts. This article explores how you, as a marketer, act in a cookieless world. By: Lisen Malmsten on April 11, 2024 | Reading time: 8 minutes […]

Read more