Curamando på topplistan över Sveriges Bästa Arbetsplatser 2021

När Great Place to Work publicerar listorna över Sveriges Bästa Arbetsplatser 2021 placerar sig Curamando som topp-25 i kategorin för medelstora organisationer med 50-249 medarbetare. I år var det sammanlagt 55 organisationer som lyckades uppfylla kraven för att få utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser.

– Vi har blivit certifierade av Great Place to Work tre år i rad nu och medarbetarupplevelsen har varit jämn och hög under dessa tre år. Jag känner en otrolig stolthet över att vi nu hamnat på topplistan över organisationer med bäst arbetsplatskultur i Sverige, säger Evelina Wallers, Managing Director på Curamando.

Rankingen av organisationerna bygger till stor del på på medarbetarnas egna upplevelser. Med hjälp av en medarbetarundersökning fastställer Great Place to Work graden av bland annat rättvisa, stolthet, respekt och trovärdighet på arbetsplatsen. Dessutom undersöks ledarskapet i organisationen, där företagen bland annat redogör för hur anställningsprocessen ser ut, och hur de visar omtanke, inspirerar och informerar.

– 2020 var ju ett väldigt speciellt år. Vi var proaktiva och agerade snabbt för att kunna behålla verksamheten så intakt som möjligt. Vi lade stort fokus på transparens, kontinuitet och konsekvens i vår kommunikation under hela 2020, både eftersom vi ville att våra medarbetare skulle få information om åtgärder och status, men främst för att säkerställa att medarbetarna kände sig sedda och fick det stöd de behövde.

Evelina Wallers fortsätter att berätta om det gångna året.

– Alla tog ett väldigt stort ansvar och höll en fortsatt hög kvalitet i sina kundleveranser under hela 2020. Under hösten kunde vi lätta på flera åtgärder vi vidtagit, bland annat betalade vi tillbaka det löneavstående som samtliga gjorde under våren. Det kändes väldigt bra!

Under 2021 fortsätter Curamando att arbeta med medarbetarengagemang, och lägger stor vikt vid att involvera sina medarbetare i att utveckla företaget – oavsett om det gäller kunder och projekt, personlig och professionell utveckling eller tillfällen att umgås med kollegor.

Läs även om Curamandos nya rekryteringar:

Get in touch!

Blog

How to do keyword mapping

Create a more organized website structure with keyword mapping and improve your rankings. Working with keyword mapping will increase your chances of gaining ranking and increasing organic traffic as well as user experience.  By: Olof Strömbäck on May 28, 2024 | Reading time: 10 minutes By strategically mapping keywords to specific pages, you can create […]

Read more
Meeting room sign

Blog

How to use AI in your organization

Do you find it challenging to set up AI in your organization? Let us walk you through a structured approach using the Double Diamond model. By: Lisa Gudmundson on April 26, 2024 | Reading time: 7 minutes   In the rapidly evolving digital landscape, AI has become a cornerstone for innovation and efficiency. Yet, organizations […]

Read more

Blog

Standing out in B2B marketing

Standing out in B2B advertising is a multifaceted endeavor. Unlike B2C marketing, where a catchy jingle might do the trick, B2B purchases involve lengthy research, multiple stakeholders, and significant investments. This intricate buying journey requires a multifaceted marketing approach to capture attention, nurture leads, and convert interest into sales. In this blog post, we’ll explore […]

Read more

Blog

What’s needed in a cookieless world?

In the evolving landscape of digital privacy, the phase-out of third-party cookies by major browsers marks a pivotal shift, and marketers face significant challenges in targeting and measuring their efforts. This article explores how you, as a marketer, act in a cookieless world. By: Lisen Malmsten on April 11, 2024 | Reading time: 8 minutes […]

Read more