Curamando hjälper sjukhus med överblick över intensivvårdsplatser

Som följd av Coronakrisen är sjukhusen i landet under tung belastning. De intensivvårdsplatser som finns tillgängliga ska räcka till både Covid-19-fall och övriga patienter.

Systemet som används av Stockholmsregionens sjukhus för att rapportera tillgänglighet av intensivvårdsplatser lever inte upp till behoven och är ineffektivt. Givet belastningen och tidsbristen hos sjukhusen har det lett till att den tillgängliga datan inte är uppdaterad och därmed inte tillförlitlig. Den visar dessutom inte hur många av intensivvårdsplatser som ockuperas av Covid-19 patienter.

Nu finns dock ambitioner om att börja jobba smartare med hjälp av tillgänglig digital teknologi.

Åtgärder har vidtagits av Intensivvården Karolinska. I en lösning framtagen utan kostnad av Curamando nyttjas enkel modern teknologi för att förenkla sjukhusens rapportering. Genom datavisualisering ska sjukhusen i regionen dessutom få en tydligare överblick över både historisk och nuvarande tillgänglighet av intensivvårdsplatser – och hur många av dessa patienter som har Covid-19.

Johan Englund, Partner på Curamando, tror att fler sjukhus i landet skulle gynnas av liknande lösningar, speciellt under en rådande pandemi. Han öppnar för att stötta andra sjukhus och vårdinstanser som behöver hjälp med ordning och reda gällande beläggningsgrad och monitorering.

– Alla insatser som kan underlätta situationen för vården känns prioriterade just nu. Målet med lösningen till Intensivvården Karolinska var att den skulle innebära minsta möjliga ansträngning från deras håll, och att ge dem tillgång till översiktliga och pålitliga data. Utan att ha inblick i hur samtliga sjukhus i landet arbetar med rapportering vågar jag gissa att man skulle kunna effektivisera arbetet med de digitala verktyg som finns tillgängliga.

Björn Persson, Verksamhetschef Intensivvård och Thoraxoperationer på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar följande.

– Vi är under tung belastning för närvarande och värdesätter därför enkelhet, effektivitet och tydlighet. Att få en överblick över tillgängliga intensivvårdsplatser på sjukhusen i regionen är av yttersta vikt – speciellt under rådande kris.

Björn Persson fortsätter.

– Det underlättar vårt arbete – vi kan lägga mindre tid på administration och mer på våra intensivvårdspatienter. Systemet tillåter oss att snabbare ta rätt beslut och skicka patienter till rätt sjukhus. Det ger bättre patientsäkerhet helt enkelt.

Har du frågor om projektet med Intensivvården Karolinska, vänligen kontakta johan.englund@curamando.com

Läs även om hur Curamando hjälpte en av Europas största retailers att snabbt ställa om till ren e-handel som en följd av Coronaviruset.

Get in touch!

Blog

How to do keyword mapping

Create a more organized website structure with keyword mapping and improve your rankings. Working with keyword mapping will increase your chances of gaining ranking and increasing organic traffic as well as user experience.  By: Olof Strömbäck on May 28, 2024 | Reading time: 10 minutes By strategically mapping keywords to specific pages, you can create […]

Read more
Meeting room sign

Blog

How to use AI in your organization

Do you find it challenging to set up AI in your organization? Let us walk you through a structured approach using the Double Diamond model. By: Lisa Gudmundson on April 26, 2024 | Reading time: 7 minutes   In the rapidly evolving digital landscape, AI has become a cornerstone for innovation and efficiency. Yet, organizations […]

Read more

Blog

Standing out in B2B marketing

Standing out in B2B advertising is a multifaceted endeavor. Unlike B2C marketing, where a catchy jingle might do the trick, B2B purchases involve lengthy research, multiple stakeholders, and significant investments. This intricate buying journey requires a multifaceted marketing approach to capture attention, nurture leads, and convert interest into sales. In this blog post, we’ll explore […]

Read more

Blog

What’s needed in a cookieless world?

In the evolving landscape of digital privacy, the phase-out of third-party cookies by major browsers marks a pivotal shift, and marketers face significant challenges in targeting and measuring their efforts. This article explores how you, as a marketer, act in a cookieless world. By: Lisen Malmsten on April 11, 2024 | Reading time: 8 minutes […]

Read more