Skew effect for images

Curamando hjälper sjukhus med överblick över intensivvårdsplatser

I en lösning framtagen pro bono av Curamando ska sjukhus få en tydligare överblick över intensivvårdsplatser - och hur många av dessa som ockuperas av Covid-19 patienter.
Image for Curamando hjälper sjukhus med överblick över intensivvårdsplatser

Som följd av Coronakrisen är sjukhusen i landet under tung belastning. De intensivvårdsplatser som finns tillgängliga ska räcka till både Covid-19-fall och övriga patienter.

Systemet som används av Stockholmsregionens sjukhus för att rapportera tillgänglighet av intensivvårdsplatser lever inte upp till behoven och är ineffektivt. Givet belastningen och tidsbristen hos sjukhusen har det lett till att den tillgängliga datan inte är uppdaterad och därmed inte tillförlitlig. Den visar dessutom inte hur många av intensivvårdsplatser som ockuperas av Covid-19 patienter.

Nu finns dock ambitioner om att börja jobba smartare med hjälp av tillgänglig digital teknologi.

Åtgärder har vidtagits av Intensivvården Karolinska. I en lösning framtagen utan kostnad av Curamando nyttjas enkel modern teknologi för att förenkla sjukhusens rapportering. Genom datavisualisering ska sjukhusen i regionen dessutom få en tydligare överblick över både historisk och nuvarande tillgänglighet av intensivvårdsplatser – och hur många av dessa patienter som har Covid-19.

Johan Englund, Partner på Curamando, tror att fler sjukhus i landet skulle gynnas av liknande lösningar, speciellt under en rådande pandemi. Han öppnar för att stötta andra sjukhus och vårdinstanser som behöver hjälp med ordning och reda gällande beläggningsgrad och monitorering.

– Alla insatser som kan underlätta situationen för vården känns prioriterade just nu. Målet med lösningen till Intensivvården Karolinska var att den skulle innebära minsta möjliga ansträngning från deras håll, och att ge dem tillgång till översiktliga och pålitliga data. Utan att ha inblick i hur samtliga sjukhus i landet arbetar med rapportering vågar jag gissa att man skulle kunna effektivisera arbetet med de digitala verktyg som finns tillgängliga.

Björn Persson, Verksamhetschef Intensivvård och Thoraxoperationer på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar följande.

– Vi är under tung belastning för närvarande och värdesätter därför enkelhet, effektivitet och tydlighet. Att få en överblick över tillgängliga intensivvårdsplatser på sjukhusen i regionen är av yttersta vikt – speciellt under rådande kris.

Björn Persson fortsätter.

– Det underlättar vårt arbete – vi kan lägga mindre tid på administration och mer på våra intensivvårdspatienter. Systemet tillåter oss att snabbare ta rätt beslut och skicka patienter till rätt sjukhus. Det ger bättre patientsäkerhet helt enkelt.

Har du frågor om projektet med Intensivvården Karolinska, vänligen kontakta johan.englund@curamando.com

Läs även om hur Curamando hjälpte en av Europas största retailers att snabbt ställa om till ren e-handel som en följd av Coronaviruset.

By Malin Holmberg
Share article