Curamando välkomnar Linda Johansson som ny Advisor

Vi tog ett kort samtal med Linda där vi pratade om vad som var avgörande i hennes val av arbetsgivare, vilka drivkrafter hon har i sitt arbete och hur hon hämtar energi på fritiden.

Varmt välkommen till oss på Curamando, Linda. Vad var viktigt för dig i ditt val av arbetsgivare? 

Jag har tidigare jobbat med flera företag inom ARC – bland annat med Animal och Conversionista – och de har alltid adderat ett stort värde i de utmaningar jag ställts inför. Jag kände dessutom flera personer som jobbar här och alla rekommenderade Curamando varmt, utan minsta tvekan.

Efter att ha jobbat på kundsidan i många år är det spännande att nu bli konsult och då känns Curamando som ett bra ställe att växa på. Det händer otroligt mycket här och man är omgiven av drivna och kompetenta människor. Dessutom känns det som en varm, men samtidigt professionell, arbetsplats.

Vad har du för förhoppningar om våren – något du ser fram emot?

På tidigare arbetsplatser har jag varit experten – och nu är jag helt plötsligt omgiven av dem. Bara under mina första veckor här har jag lärt mig massor. Det känns roligt att jag nu kommer att få bredda mitt perspektiv genom att jobba ute hos kund. Att få inblick i hur andra företag arbetar och dessutom få stötta dem i deras utveckling känns nytt och spännande.

Om du vågar sia lite om våren – vad tror du att vi kommer att se för förändringar och trender?

Jag tycker att det ska bli intressant att se vad som händer med Amazon – där sa ju prognosen att deras ingång på marknaden skulle ha en större påverkan än vad den verkar ha haft.

Min gissning är att e-handeln kommer att fortsätta växa under våren. Det finns fortfarande många branscher som är eftersatta och som därmed har stor förbättringspotential.

För branschens del tror jag att det kommer att ske fler konsolideringar och att vi kommer få fler konkurrenter som har liknade 360-graderserbjudanden som vi inom ARC. Jag hoppas att fler kunder kommer att våga välja andra alternativ än klassiska byråer.

Vad har du för drivkrafter i ditt arbete?

Tidigare har det alltid varit att se mina kollegor växa och att bli mer affärsmässiga i allt vi gör – men nu tror jag att jag kommer att ha ett lite annat perspektiv. I rollen som konsult kommer det att vara givande att se våra kunder att växa och bli mer effektiva. Jag brinner också för affärsutveckling – det tycker jag är jätteroligt.

När du inte jobbar – vad hittar du på för att samla energi då?

Jag har familjen på Gotland så det är där jag spenderar min tid när jag inte är i Stockholm. Det har varit snö och kallt där också, så det har blivit en del skridskoåkning för oss på sistone. Sen blir det mycket löpning och träning generellt!

Är du intresserad av en karriär på Curamando? Läs mer om hur det är att jobba här och om våra lediga positioner här

Get in touch!

Blog

Elevating Loyalty within Luxury

Why should you care about loyalty in the luxury industry? Because loyalty programs within the luxury industry are not just beneficial; they’re critical for cultivating enduring connections with high-value consumers. By: Karin Rise on February 19, 2024 | Reading time: 5 minutes Access programs have emerged as a powerful tool in the realm of luxury […]

Read more

Blog

Picking the right social media marketing mix for your business

In today’s complex landscape, the discussion around “the right channel mix” is a hot topic. With different channels offering diverse benefits across the funnel, it’s fundamental to understand where to allocate your budget to drive your business outcome. Putting all eggs in one basket can be costly, and spreading thinly across many might not be […]

Read more

Blog

Understanding your audiences’ search intent

A lot of organic traffic but high bounce rates and low conversion rates? Then, your content likely does not align with your visitors’ search intent. By: Olof Strömbäck on February 5, 2024 | Reading time: 5 minutes Understanding search intent is a valuable tool in optimizing your online presence and ensuring you deliver the right […]

Read more
A decorative image with a wooden monkey.

Blog

Is Leveraging Intent Data in your B2B Marketing a Game Changer, or a Risky Business?

One of the biggest trends for B2B marketing in 2024 is definitely AI-powered personalization. Keeping quality in mind, AI will allow us to create even better CRM programs, more powerful demand generation, and more precise account-based marketing. By: Carl-Johan Färnström on January 29, 2024 | Reading time: 5 minutes Producing personalized content is now easier […]

Read more