Blog

& news

Curamando hjälper sjukhus med överblick över intensivvårdsplatser

Som följd av Coronakrisen är sjukhusen i landet under tung belastning. De intensivvårdsplatser som finns tillgängliga ska räcka till både Covid-19-fall och övriga patienter.

Systemet som används av Stockholmsregionens sjukhus för att rapportera tillgänglighet av intensivvårdsplatser lever inte upp till behoven och är ineffektivt. Givet belastningen och tidsbristen hos sjukhusen har det lett till att den tillgängliga datan inte är uppdaterad och därmed inte tillförlitlig. Den visar dessutom inte hur många av intensivvårdsplatser som ockuperas av Covid-19 patienter.

Nu finns dock ambitioner om att börja jobba smartare med hjälp av tillgänglig digital teknologi.

Åtgärder har vidtagits av Intensivvården Karolinska. I en lösning framtagen utan kostnad av Curamando nyttjas enkel modern teknologi för att förenkla sjukhusens rapportering. Genom datavisualisering ska sjukhusen i regionen dessutom få en tydligare överblick över både historisk och nuvarande tillgänglighet av intensivvårdsplatser – och hur många av dessa patienter som har Covid-19.

Johan Englund, Partner på Curamando, tror att fler sjukhus i landet skulle gynnas av liknande lösningar, speciellt under en rådande pandemi. Han öppnar för att stötta andra sjukhus och vårdinstanser som behöver hjälp med ordning och reda gällande beläggningsgrad och monitorering.

– Alla insatser som kan underlätta situationen för vården känns prioriterade just nu. Målet med lösningen till Intensivvården Karolinska var att den skulle innebära minsta möjliga ansträngning från deras håll, och att ge dem tillgång till översiktliga och pålitliga data. Utan att ha inblick i hur samtliga sjukhus i landet arbetar med rapportering vågar jag gissa att man skulle kunna effektivisera arbetet med de digitala verktyg som finns tillgängliga.

Björn Persson, Verksamhetschef Intensivvård och Thoraxoperationer på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar följande.

– Vi är under tung belastning för närvarande och värdesätter därför enkelhet, effektivitet och tydlighet. Att få en överblick över tillgängliga intensivvårdsplatser på sjukhusen i regionen är av yttersta vikt – speciellt under rådande kris.

Björn Persson fortsätter.

– Det underlättar vårt arbete – vi kan lägga mindre tid på administration och mer på våra intensivvårdspatienter. Systemet tillåter oss att snabbare ta rätt beslut och skicka patienter till rätt sjukhus. Det ger bättre patientsäkerhet helt enkelt.

Har du frågor om projektet med Intensivvården Karolinska, vänligen kontakta johan.englund@curamando.com

Läs även om hur Curamando hjälpte en av Europas största retailers att snabbt ställa om till ren e-handel som en följd av Coronaviruset.

Get in touch!

Blog

Content automation is a top priority – but why do most organizations fail?

Marketing automation has come a long way, but we are still missing a key part to really get the full benefit of the investments that have been made. The content production is far too often kept in a silo, with a separate budget and away from the other marketing teams. This is not only costly, […]

Read more

Blog

Delivering sales and marketing transformation with Salesforce: Curamando opens new Salesforce practice

Recognising the growing success of Salesforce and the need for a boutique Salesforce partner in the Nordics bridging sales and marketing, Curamando is launching its dedicated Salesforce practice launch in Sweden. With a proven track record in helping companies leveraging marketing and sales technology, Curamando now expands its digital consulting services to maximize clients’ success […]

Read more

Blog

Curamando creates Retail Media Unit to help retailers and e-commerce platforms build new revenue streams

October 7, 2022 Curamando, a digital transformation, and growth consultancy, today announced the formation of a Retail Media Unit that will assist retailers in the Nordics monetize new revenue streams and build retail media networks. With the emerging movement for retailers and any e-commerce platform to create their own, monetized platforms for endemic and non-endemic […]

Read more

Blog

How to expand digital sales beyond the Nordics

As life has returned to normalcy, e-commerce growth is plowing back to the pre-covid levels. Some of the e-commerce companies are even reporting de-growth as compared to the previous year. Markets across the US and Europe are experiencing a slowdown. Rising inflation- the war in Ukraine, and high energy cost are some of the factors […]

Read more