Norsk Tipping ny forretningsmodell

Ny forretningsmodell for selskapets e-kommisjonærer.

Bakgrunn

Norsk Tipping er et statlig eid spillselskap som jobber aktivt for å redusere de negative konsekvensene av pengespill i samfunnet, og de tilbyr spill både digitalt og i fysiske butikker. På våren 2022 støttet Curamando Norsk Tipping i å utvikle en ny forretningsmodell for selskapets e-kommisjonærer.

Utfordring

Norsk Tippings forretningsmodell for e-kommisjonærer måtte oppdateres da Norsk Tipping faset ut sporing ved bruk av tredjepartcookies ved utgangen av 2021. Dette resulterte i behovet for å etablere en mer fleksibel forretningsmodell som i større grad støttet opp om selskapets samfunnsoppdrag. Curamando bistod Norsk Tipping i å etablere et målbilde for en ny forretningsmodell og detaljering av den nye modellen.

Løsning

Prosjektet var delt i to faser;

  1. Kartlegge nåsituasjon og etablere målbilde for ny forretningsmodell
  2. Detaljering av ny forretningsmodell

Løsningen var en ny attribusjonsmodell og provisjonsmodell som forsterket arbeidet med å levere trygge og sikre spillopplevelser, med et moderat og riktig nivå på markedsføring og distribusjon, som understøtter Norsk Tippings strategi og mål.

Resultater

Prosjektet resulterte i en anbefalt attribusjonsmodell, provisjonsmodell og anbefalinger til tiltak for å utnytte det fulle potensialet i den nye modellen, deriblant en revidert liste av digitale partnere og anbefalte tekniske implementeringer.

Suksessfaktorer

Det var flere faktorer som sikret en suksessfull gjennomføring av prosjektet;

  • Tilgang til nøkkelpersoner hos Norsk Tipping og deres digitale partnere
  • Engasjement fra toppledelsen som ga momentum for prosjektet
  • Klare mål og objektiver for prosjektet, samt definerte tiltak ved eventuelle risikoer før prosjektstart