KPI

Framework

Hvis hele organisasjonen jobber i samme retning, kan vi nå det felles målet raskere. Ved å identifisere tydelige KPIer som sikrer effektivitet og hensiktsmessig forvaltning, skaper vi forutsetninger som gjør at våre kunder kan nå sine forretningsmål. Siden oppstarten i 2012 har vi hjulpet hundrevis av organisasjoner med å definere og avklare de viktigste målepunktene og etablere støttende arbeidsmetoder som skaper verdi for hele organisasjonen.

Hvordan vi jobber

Vi er overbevist om at effektivt KPI-arbeid er basert på noen få KPIer som er tydelige for hele organisasjonen. Derfor skiller vi KPIer (Key Performance Indicators) fra PIer (Performance Indicators) – hvor sistnevnte er målinger som ikke er sentrale for virksomhetens resultater, men som likevel direkte eller indirekte påvirker organisasjonens KPIer.

I stedet kan PI-er sees på som ulike kontroller som organisasjonen kan snu og justere for å påvirke KPI-ene og dermed også forretningsmålene. Det er derfor viktig å ikke bare definere KPIer, men også å kartlegge og skape konsensus om hvordan ulike KPIer og PIer direkte eller indirekte påvirker hverandre. Når vi har definert og avklart kundens primære KPIer, kan vi deretter effektivt rette de totale ressursene mot ønsket metrikk.

Dette er hva vi gjør

Gjennom vår strategiske og operative evne har vi bredden til å hjelpe våre kunder i deres KPI-arbeid – hele veien fra start til slutt. En viktig del av vår måte å jobbe på er å legge forholdene til rette for kontinuerlig å evaluere KPIer, men også legge strukturer for kontinuerlig læring rundt hele KPI-arbeidet.

Vår metodikk

  1. Sørg for at det er klare forretningsmål i organisasjonen og bryte dem ned i underliggende markedsførings- og salgsmål.
  2. Gjennomføre situasjonsanalyse av eksisterende KPIer, datakilder, tilhørende prosesser og eierskap innad i organisasjonen.
  3. Gjennom workshops og intervjuer etablere et ønsket målbilde som definerer, konkretiserer og etablerer organisasjonens viktigste KPIer og sikrer koblingen til de overordnede målene.
  4. Utvikle mål og benchmarks for organisasjonens KPIer. For at KPIene skal ha en kontrollerende effekt er det viktig at vi har et referansepunkt å vurdere utfallet opp mot.
  5. Etablere prosesser for oppfølging med fokus på resultater og å handle raskt på våre KPIer.
  6. Sørge for at relevant data er tilgjengelig og av god kvalitet
  7. Utvikle automatisert rapportering og oppfølging av KPIer
  8. Utvikle prosesser for å jevnlig evaluere og finpusse våre KPIer og arbeidsmetoder.

Vil du vite mer?

Ønsker du å få en dypere forståelse av hvilke KPIer som gjør at virksomheten din vokser raskere? Eller hvordan skal dere lykkes med å forene organisasjonen mot felles mål? Ta kontakt så tar vi en første samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Bli en del av teamet vårt

Etterspørselen etter strategisk hjelp gjennom KPI-arbeid øker stadig i markedet. For oss betyr dette at vi trenger flere ved alle våre tre kontorer i Sverige og Norge.Ta kontakt med Lars Smith eller besøk vår karriereside.

Lars Smith Senior Manager

Tjenester

Kontakt oss