Digital

Go-to-market

I dag sliter bedrifter intenst med å generere inntekter og identifisere nye vekstmuligheter. En måte å oppnå et uutnyttet potensial og realisere vekstambisjoner er å ekspandere inn i nye markeder – noe som alltid er forbundet med en viss risiko. For å bekrefte hypotesen om det nye markedet, må man først strategisk analysere og evaluere markedet basert på alle tilgjengelige data. Hos Curamando kan vi hjelpe med å svare på disse spørsmålene fra et digitalt perspektiv, noe som minimerer risikoen.

Hvordan vi jobber

Curamandos ekspertise er basert på en unik kombinasjon av ledelseskonsulenter og digitale eksperter. Vi kaller vår metodikk «walk-the-talk», som betyr at vi kan veksle mellom strategisk og operativ evne. Det gjør det mulig for samme prosjektteam å svare på strategiske spørsmål, men også nisjespørsmål om hver digital kanal og lede hele den tekniske implementeringen. I tillegg jobber vi ofte tverrfunksjonelt mellom våre søsterselskaper for å skape det ultimate prosjektteamet basert på hver enkelt kundes unike forutsetninger og utfordringer.

Dette er hva vi gjør

Ved implementering av en Digital Go-to-Market-strategi jobber vi med fire ulike områder, som er skreddersydd etter kundens behov og ambisjoner.

 1. Markeds- og konkurrentanalyse
  • Analyser markedets potensial
  • Identifisere markedstrender
  • Posisjonering i forhold til konkurrenter
 2. Kundereisekartlegging
  • Kartlegge kundereisen
  • Forbedre kontaktpunkter
 3. Verdiforslag og kommunikasjon
  • Tilpasning av kundetilbudet
  • Kommunikasjonsstrategi for kundetilbudet
 4. Digital kanal gjennomlysning
  • Vurder de ulike digitale markedsføringskanalene
  • Identifiser potensialet i hver kanal

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite hvordan vi kan hjelpe din bedrift med en digital Go-to-market-strategi? Kontakt oss så kan vi ta et første møte for å fortelle mer og vise tidligere erfaringer på området.

Bli en del av teamet vårt

Vil du være en del av et selskap som kombinerer de beste talentene i en bransje som er i stadig endring? Har du også en brennende interesse for å utvikle digitale go-to-market-strategier? Vår etterspørsel etter nye talenter øker og vi trenger deg. Ta kontakt med Lars Smith eller besøk vår karriereside.

Lars Smith Senior Manager

Tjenester

Kontakt oss