Ett integrerat M&A-erbjudande för en komplex, digital värld

Marknaden runt digitala tillväxtbolag blir alltmer snabbrörlig och komplex, vilket kräver omfattande kunskaper hos investerare. Cupole och Curamando samarbetar för att erbjuda konsultexpertis inom alla delar av dagens digitala ekosystem – vilket ger stora fördelar för kunden.

Ett integrerat M&A-erbjudande för en komplex, digital värld

Sedan 1,5 år tillbaka ingår både Cupole och Curamando i ARC, en koncern med nio bolag som samlar managementkonsulter, experter och kreatörer inom digital tillväxt. Båda företagen har under lång tid arbetat med due diligence, DD, men på lite olika sätt. Cupole är till stor del ett traditionellt managementkonsultföretag med fokus på de kommersiella delarna av en DD. Det handlar främst om makroperspektivet, att analysera och förstå marknaden och omvärlden. Curamando har ett tydligare digitalt fokus, och har en mängd olika experter inom alla delar av den digitala resan. Louise von Blixen-Finecke är en av delägarna i ARC och ansvarig för Curamandos affär inom M&A. Hon berättar att de båda bolagen har ett M&A-erbjudande som är skräddarsytt för digitala bolag:

– Många digitala bolag har vuxit otroligt fort, men man vill som investerare försäkra sig om att tillväxten är hållbar över tid. Tack vare samarbetet mellan Cupole och Curamando samlar vi allt inom de affärsorienterade delarna av en DD under ett tak vilket ger många fördelar. Vi täcker allt från det kommersiella och strategiska, till den djupa expertisen inom de olika komponenter som bygger digital tillväxt.

Hon berättar att DD-arbetet formas utifrån varje företags behov och vilka frågor som är mest kritiska för varje situation. Ibland handlar det om digital marknadsföring, försäljning och varumärkespositionering, ibland även om den tekniska plattformen och digital förmåga.

Många kundfördelar

Cupole grundades utifrån insikten att det fanns en ny slags köpare på marknaden, med nya behov. Idag fungerar man som rådgivare på högsta strategiska nivå gentemot bolag inom det nya näringslivet. Även Gustaf Höök är en av delägarna i ARC, och ansvarig för Cupoles affär inom M&A:

–Tack vare vårt samarbete med Curamando och övriga bolag inom ARC kan våra kunder begränsa antalet rådgivare utan att missa någon viktig aspekt vid en transaktion. Kunden får en integrerad leverans och ett mindre antal kontakter eftersom vi samordnar alla delar av leveransen. På så sätt skapar vi ett större värde för kunden, på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.

Han berättar att det blir ett ökat fokus för kunden på hur man ska göra saker. Det blir tydligt vilka steg som behövs för att nå målen och vilka risker det finns längs vägen. Och varenda steg är baserat på djup expertis.

Fakta

Cupole och Curamando har tillsammans över 120 managementkonsulter som arbetar med strategisk rådgivning. Genom koncernen ARC finns tillgång till expertkompetens inom samtliga områden som driver digital tillväxt. ARC verkar i skärningspunkten mellan strategi & förändring, försäljning & marknadsföring, varumärke & kommunikation, och innovation & teknologi.

Kontakt

Partner Curamando:
Louise von Blixen-Finecke
louise.von.blixen@curamando.com
073-3211619

Partner Cupole:
Gustaf Höök
gustaf.hook@cupole.se
070-9779488

www.arc.inc

Get in touch!

Blog

What’s needed in a cookieless world?

In the evolving landscape of digital privacy, the phase-out of third-party cookies by major browsers marks a pivotal shift, and marketers face significant challenges in targeting and measuring their efforts. This article explores how you, as a marketer, act in a cookieless world. By: Lisen Malmsten on April 11, 2024 | Reading time: 8 minutes […]

Read more

Blog

Redefining Digital Marketing Metrics

With a crowded digital landscape, increased ad blockers, and insufficient measuring metrics, it is no surprise that the industry is looking for new and better ways to optimize its media spend. The question: How can I, as a marketer, spend my limited media budget as wisely as possible? is more pertinent than ever. Buying attention […]

Read more

Blog

How will Google SGE impact organic traffic?

What is Google SGE, and how will it impact organic traffic? While there’s no definite answer yet, Curamando’s SEO specialist, Nicole Godor, lays out the hard facts and gives us a glimpse of what lies ahead and how you should adapt to stay ahead of the curve. By: Nicole Godor on March 15, 2024 | […]

Read more

Blog

SEO could be the game-changer in your digital marketing strategy

There are not that many CMOs with a budget that allows them to target all different types of searches to reach the audience. But with SEO, they can. By: Per Pettersson on February 27, 2024 | Reading time: 5 minutes A Chief Marketing Officer is responsible for developing and implementing the organization’s marketing strategy, which […]

Read more