Ett integrerat M&A-erbjudande för en komplex, digital värld

Marknaden runt digitala tillväxtbolag blir alltmer snabbrörlig och komplex, vilket kräver omfattande kunskaper hos investerare. Cupole och Curamando samarbetar för att erbjuda konsultexpertis inom alla delar av dagens digitala ekosystem – vilket ger stora fördelar för kunden.

Ett integrerat M&A-erbjudande för en komplex, digital värld

Sedan 1,5 år tillbaka ingår både Cupole och Curamando i ARC, en koncern med nio bolag som samlar managementkonsulter, experter och kreatörer inom digital tillväxt. Båda företagen har under lång tid arbetat med due diligence, DD, men på lite olika sätt. Cupole är till stor del ett traditionellt managementkonsultföretag med fokus på de kommersiella delarna av en DD. Det handlar främst om makroperspektivet, att analysera och förstå marknaden och omvärlden. Curamando har ett tydligare digitalt fokus, och har en mängd olika experter inom alla delar av den digitala resan. Louise von Blixen-Finecke är en av delägarna i ARC och ansvarig för Curamandos affär inom M&A. Hon berättar att de båda bolagen har ett M&A-erbjudande som är skräddarsytt för digitala bolag:

– Många digitala bolag har vuxit otroligt fort, men man vill som investerare försäkra sig om att tillväxten är hållbar över tid. Tack vare samarbetet mellan Cupole och Curamando samlar vi allt inom de affärsorienterade delarna av en DD under ett tak vilket ger många fördelar. Vi täcker allt från det kommersiella och strategiska, till den djupa expertisen inom de olika komponenter som bygger digital tillväxt.

Hon berättar att DD-arbetet formas utifrån varje företags behov och vilka frågor som är mest kritiska för varje situation. Ibland handlar det om digital marknadsföring, försäljning och varumärkespositionering, ibland även om den tekniska plattformen och digital förmåga.

Många kundfördelar

Cupole grundades utifrån insikten att det fanns en ny slags köpare på marknaden, med nya behov. Idag fungerar man som rådgivare på högsta strategiska nivå gentemot bolag inom det nya näringslivet. Även Gustaf Höök är en av delägarna i ARC, och ansvarig för Cupoles affär inom M&A:

–Tack vare vårt samarbete med Curamando och övriga bolag inom ARC kan våra kunder begränsa antalet rådgivare utan att missa någon viktig aspekt vid en transaktion. Kunden får en integrerad leverans och ett mindre antal kontakter eftersom vi samordnar alla delar av leveransen. På så sätt skapar vi ett större värde för kunden, på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.

Han berättar att det blir ett ökat fokus för kunden på hur man ska göra saker. Det blir tydligt vilka steg som behövs för att nå målen och vilka risker det finns längs vägen. Och varenda steg är baserat på djup expertis.

Fakta

Cupole och Curamando har tillsammans över 120 managementkonsulter som arbetar med strategisk rådgivning. Genom koncernen ARC finns tillgång till expertkompetens inom samtliga områden som driver digital tillväxt. ARC verkar i skärningspunkten mellan strategi & förändring, försäljning & marknadsföring, varumärke & kommunikation, och innovation & teknologi.

Kontakt

Partner Curamando:
Louise von Blixen-Finecke
louise.von.blixen@curamando.com
073-3211619

Partner Cupole:
Gustaf Höök
gustaf.hook@cupole.se
070-9779488

www.arc.inc

Get in touch!

Blog

Elevating Loyalty within Luxury

Why should you care about loyalty in the luxury industry? Because loyalty programs within the luxury industry are not just beneficial; they’re critical for cultivating enduring connections with high-value consumers. By: Karin Rise on February 19, 2024 | Reading time: 5 minutes Access programs have emerged as a powerful tool in the realm of luxury […]

Read more

Blog

Picking the right social media marketing mix for your business

In today’s complex landscape, the discussion around “the right channel mix” is a hot topic. With different channels offering diverse benefits across the funnel, it’s fundamental to understand where to allocate your budget to drive your business outcome. Putting all eggs in one basket can be costly, and spreading thinly across many might not be […]

Read more

Blog

Understanding your audiences’ search intent

A lot of organic traffic but high bounce rates and low conversion rates? Then, your content likely does not align with your visitors’ search intent. By: Olof Strömbäck on February 5, 2024 | Reading time: 5 minutes Understanding search intent is a valuable tool in optimizing your online presence and ensuring you deliver the right […]

Read more
A decorative image with a wooden monkey.

Blog

Is Leveraging Intent Data in your B2B Marketing a Game Changer, or a Risky Business?

One of the biggest trends for B2B marketing in 2024 is definitely AI-powered personalization. Keeping quality in mind, AI will allow us to create even better CRM programs, more powerful demand generation, and more precise account-based marketing. By: Carl-Johan Färnström on January 29, 2024 | Reading time: 5 minutes Producing personalized content is now easier […]

Read more