Ett integrerat M&A-erbjudande för en komplex, digital värld

Marknaden runt digitala tillväxtbolag blir alltmer snabbrörlig och komplex, vilket kräver omfattande kunskaper hos investerare. Cupole och Curamando samarbetar för att erbjuda konsultexpertis inom alla delar av dagens digitala ekosystem – vilket ger stora fördelar för kunden.

Ett integrerat M&A-erbjudande för en komplex, digital värld

Sedan 1,5 år tillbaka ingår både Cupole och Curamando i ARC, en koncern med nio bolag som samlar managementkonsulter, experter och kreatörer inom digital tillväxt. Båda företagen har under lång tid arbetat med due diligence, DD, men på lite olika sätt. Cupole är till stor del ett traditionellt managementkonsultföretag med fokus på de kommersiella delarna av en DD. Det handlar främst om makroperspektivet, att analysera och förstå marknaden och omvärlden. Curamando har ett tydligare digitalt fokus, och har en mängd olika experter inom alla delar av den digitala resan. Louise von Blixen-Finecke är en av delägarna i ARC och ansvarig för Curamandos affär inom M&A. Hon berättar att de båda bolagen har ett M&A-erbjudande som är skräddarsytt för digitala bolag:

– Många digitala bolag har vuxit otroligt fort, men man vill som investerare försäkra sig om att tillväxten är hållbar över tid. Tack vare samarbetet mellan Cupole och Curamando samlar vi allt inom de affärsorienterade delarna av en DD under ett tak vilket ger många fördelar. Vi täcker allt från det kommersiella och strategiska, till den djupa expertisen inom de olika komponenter som bygger digital tillväxt.

Hon berättar att DD-arbetet formas utifrån varje företags behov och vilka frågor som är mest kritiska för varje situation. Ibland handlar det om digital marknadsföring, försäljning och varumärkespositionering, ibland även om den tekniska plattformen och digital förmåga.

Många kundfördelar

Cupole grundades utifrån insikten att det fanns en ny slags köpare på marknaden, med nya behov. Idag fungerar man som rådgivare på högsta strategiska nivå gentemot bolag inom det nya näringslivet. Även Gustaf Höök är en av delägarna i ARC, och ansvarig för Cupoles affär inom M&A:

–Tack vare vårt samarbete med Curamando och övriga bolag inom ARC kan våra kunder begränsa antalet rådgivare utan att missa någon viktig aspekt vid en transaktion. Kunden får en integrerad leverans och ett mindre antal kontakter eftersom vi samordnar alla delar av leveransen. På så sätt skapar vi ett större värde för kunden, på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.

Han berättar att det blir ett ökat fokus för kunden på hur man ska göra saker. Det blir tydligt vilka steg som behövs för att nå målen och vilka risker det finns längs vägen. Och varenda steg är baserat på djup expertis.

Fakta

Cupole och Curamando har tillsammans över 120 managementkonsulter som arbetar med strategisk rådgivning. Genom koncernen ARC finns tillgång till expertkompetens inom samtliga områden som driver digital tillväxt. ARC verkar i skärningspunkten mellan strategi & förändring, försäljning & marknadsföring, varumärke & kommunikation, och innovation & teknologi.

Kontakt

Partner Curamando:
Louise von Blixen-Finecke
louise.von.blixen@curamando.com
073-3211619

Partner Cupole:
Gustaf Höök
gustaf.hook@cupole.se
070-9779488

www.arc.inc

Get in touch!

Blog

Content automation is a top priority – but why do most organizations fail?

Marketing automation has come a long way, but we are still missing a key part to really get the full benefit of the investments that have been made. The content production is far too often kept in a silo, with a separate budget and away from the other marketing teams. This is not only costly, […]

Read more

Blog

Delivering sales and marketing transformation with Salesforce: Curamando opens new Salesforce practice

Recognising the growing success of Salesforce and the need for a boutique Salesforce partner in the Nordics bridging sales and marketing, Curamando is launching its dedicated Salesforce practice launch in Sweden. With a proven track record in helping companies leveraging marketing and sales technology, Curamando now expands its digital consulting services to maximize clients’ success […]

Read more

Blog

Curamando creates Retail Media Unit to help retailers and e-commerce platforms build new revenue streams

October 7, 2022 Curamando, a digital transformation, and growth consultancy, today announced the formation of a Retail Media Unit that will assist retailers in the Nordics monetize new revenue streams and build retail media networks. With the emerging movement for retailers and any e-commerce platform to create their own, monetized platforms for endemic and non-endemic […]

Read more

Blog

How to expand digital sales beyond the Nordics

As life has returned to normalcy, e-commerce growth is plowing back to the pre-covid levels. Some of the e-commerce companies are even reporting de-growth as compared to the previous year. Markets across the US and Europe are experiencing a slowdown. Rising inflation- the war in Ukraine, and high energy cost are some of the factors […]

Read more