Digital Operating Model

En avgörande faktor när man vill formulera rätt strategi och affärsplan är hur man utifrån ett holistiskt perspektiv kan skapa och leverera värde till sina kunder. Med vårt egna ramverk Digital Operation Model kan vi hjälpa dig med detta. Genom att förstå, tolka och få ned helhetsbilden i en överskådlig struktur hjälper det oss att sätta rätt värdeskapande aktiviteter i rörelse. Denna specifika uppsättning av en verksamhetsmodell är vår sammanslagning av flera centrala komponenter och digitala kapabiliteter som tillsammans representerar hur vi tror att man bäst levererar värde.

Hur vi jobbar

Verksamhetsmodellen ska vara ett utmärkande verktyg som hjälper till att skapa struktur, insikter och förståelse för hur just ert företag fungerar. För att kunna tillämpa och förverkliga en samtida verksamhetsmodell behöver man först förstå helheten – där alla delar genomsyras av ett digitalt fokus och där kapabiliteterna förstärks och får effekt av varandra.

Men att förstå hur man formulerar och upprätthåller en verksamhetsmodell är bara en del. Den verkliga skillnaden ligger i veta hur man ska ta den till nästa nivå så att den skapar inverkan på affären och faktiskt genomslag i hela organisationen. Sedan starten 2012 har vi tagit fram och förverkligat specifika verksamhetsmodeller som hjälpt till att accelerera våra kunders affärsresultat.

Det här gör vi

En framgångsrik verksamhetsmodell består av flera viktiga element. På Curamando anser vi att för att lyckas inom digitala branscher ska helheten utgöra exempel på följande faktorer: 

  • Styrning måste definiera och etablera mätbara affärsmål.
  • Funktioner och roller måste täcka in rätt strategiska och operativa uppgifter samt baseras på rätt digital kompetens.
  • Företagets gränssnitt och samarbete mellan funktioner och avdelningar måste vara tydligt organiserat.
  • Processer måste vara väldefinierade och etablerade inom organisationen för att stödja verksamheten.
  • De verktyg och system som används ska fungera som en hävstång för organisationen och inte agera flaskhalsar eller hinder.
  • Prestationsmått och mål måste korrelera till era aktiviteter och hjälpa varje individ, funktion, och organisationen som helhet.

Vill du veta mer?

Intresserade av att veta mer ingående om hur vår Digital Operation Model hjälpt flertalet av våra kunder? Eller hur du med rätt verksamhetsmodell kan lyckas accelerera era affärsresultat? Hör av dig så tar vi ett första möte.

Bli en del av vårt team

Efterfrågan av strategisk hjälp vid formulering och optimering av verksamhetsmodeller ökar. För oss innebär det att vi behöver fler på alla våra tre kontor i Sverige och Norge. Hör av dig till Magnus Hedenström eller besök vår karriärsida.

Magnus Hedenström Principal

Våra tjänster

Contact Us