Ett integrerat M&A-erbjudande för en komplex, digital värld

Marknaden runt digitala tillväxtbolag blir alltmer snabbrörlig och komplex, vilket kräver omfattande kunskaper hos investerare. Cupole och Curamando samarbetar för att erbjuda konsultexpertis inom alla delar av dagens digitala ekosystem – vilket ger stora fördelar för kunden.

Ett integrerat M&A-erbjudande för en komplex, digital värld

Sedan 1,5 år tillbaka ingår både Cupole och Curamando i ARC, en koncern med nio bolag som samlar managementkonsulter, experter och kreatörer inom digital tillväxt. Båda företagen har under lång tid arbetat med due diligence, DD, men på lite olika sätt. Cupole är till stor del ett traditionellt managementkonsultföretag med fokus på de kommersiella delarna av en DD. Det handlar främst om makroperspektivet, att analysera och förstå marknaden och omvärlden. Curamando har ett tydligare digitalt fokus, och har en mängd olika experter inom alla delar av den digitala resan. Louise von Blixen-Finecke är en av delägarna i ARC och ansvarig för Curamandos affär inom M&A. Hon berättar att de båda bolagen har ett M&A-erbjudande som är skräddarsytt för digitala bolag:

– Många digitala bolag har vuxit otroligt fort, men man vill som investerare försäkra sig om att tillväxten är hållbar över tid. Tack vare samarbetet mellan Cupole och Curamando samlar vi allt inom de affärsorienterade delarna av en DD under ett tak vilket ger många fördelar. Vi täcker allt från det kommersiella och strategiska, till den djupa expertisen inom de olika komponenter som bygger digital tillväxt.

Hon berättar att DD-arbetet formas utifrån varje företags behov och vilka frågor som är mest kritiska för varje situation. Ibland handlar det om digital marknadsföring, försäljning och varumärkespositionering, ibland även om den tekniska plattformen och digital förmåga.

Många kundfördelar

Cupole grundades utifrån insikten att det fanns en ny slags köpare på marknaden, med nya behov. Idag fungerar man som rådgivare på högsta strategiska nivå gentemot bolag inom det nya näringslivet. Även Gustaf Höök är en av delägarna i ARC, och ansvarig för Cupoles affär inom M&A:

–Tack vare vårt samarbete med Curamando och övriga bolag inom ARC kan våra kunder begränsa antalet rådgivare utan att missa någon viktig aspekt vid en transaktion. Kunden får en integrerad leverans och ett mindre antal kontakter eftersom vi samordnar alla delar av leveransen. På så sätt skapar vi ett större värde för kunden, på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.

Han berättar att det blir ett ökat fokus för kunden på hur man ska göra saker. Det blir tydligt vilka steg som behövs för att nå målen och vilka risker det finns längs vägen. Och varenda steg är baserat på djup expertis.

Fakta

Cupole och Curamando har tillsammans över 120 managementkonsulter som arbetar med strategisk rådgivning. Genom koncernen ARC finns tillgång till expertkompetens inom samtliga områden som driver digital tillväxt. ARC verkar i skärningspunkten mellan strategi & förändring, försäljning & marknadsföring, varumärke & kommunikation, och innovation & teknologi.

Kontakt

Partner Curamando:
Louise von Blixen-Finecke
louise.von.blixen@curamando.com
073-3211619

Partner Cupole:
Gustaf Höök
gustaf.hook@cupole.se
070-9779488

www.arc.inc

Get in touch!

Blog

How to do keyword mapping

Create a more organized website structure with keyword mapping and improve your rankings. Working with keyword mapping will increase your chances of gaining ranking and increasing organic traffic as well as user experience.  By: Olof Strömbäck on May 28, 2024 | Reading time: 10 minutes By strategically mapping keywords to specific pages, you can create […]

Read more
Meeting room sign

Blog

How to use AI in your organization

Do you find it challenging to set up AI in your organization? Let us walk you through a structured approach using the Double Diamond model. By: Lisa Gudmundson on April 26, 2024 | Reading time: 7 minutes   In the rapidly evolving digital landscape, AI has become a cornerstone for innovation and efficiency. Yet, organizations […]

Read more

Blog

Standing out in B2B marketing

Standing out in B2B advertising is a multifaceted endeavor. Unlike B2C marketing, where a catchy jingle might do the trick, B2B purchases involve lengthy research, multiple stakeholders, and significant investments. This intricate buying journey requires a multifaceted marketing approach to capture attention, nurture leads, and convert interest into sales. In this blog post, we’ll explore […]

Read more

Blog

What’s needed in a cookieless world?

In the evolving landscape of digital privacy, the phase-out of third-party cookies by major browsers marks a pivotal shift, and marketers face significant challenges in targeting and measuring their efforts. This article explores how you, as a marketer, act in a cookieless world. By: Lisen Malmsten on April 11, 2024 | Reading time: 8 minutes […]

Read more