Sluttampen är den längsta tampen

John Eriksson är Enterprise Growth Expert på Curamando och bloggar här om hur hans team hjälper en kund rulla ut en AI-motor för helt automatiserade digitala mediaköp. 

AI-bloggserie: del 1 av 5

Idag hade vi ett koordineringsmöte med kunden. Kunden är en startup i modebranschen med mycket hög tillväxttakt och momentum på marknaden. De dundrade in iförda kläder i högsta möjliga modegrad och som vanligt 15 minuter för sent. “Vi kommer direkt från flygplatsen från ett leverantörsmöte i Portugal, innan det var vi i LA och spelade in vår nya reklamfilm” ursäktar de sig. Plötsligt känns mitt eget karriärsval otroligt torftigt.

Vi är i slutfasen av utrullningen av Albert.ai, en plattform som automatiskt optimerar mediaköp. Albert.ai automatiserar budgivning och budskapshantering i programmatic, Facebook och AdWords

Kundens VD åt samtliga dessa godisar under mötet. “Min jetlag behöver bränsle”.
Kundens VD åt samtliga dessa godisar under mötet. “Min jetlag behöver bränsle”.

m.fl. kanaler. Optimeringen sker i realtid på individnivå och blir över tid near-perfect baserat på sannolikhetsbedömningar för ökad måluppfyllnad vid varje annonsvisning. Definitivt cutting edge!

Det som komplicerar vår utrullning är att kunden samtidigt bestämt sig för att plattformsbyte för sin e-handel och också bytt webbyrå. Webbyrån är en klassisk webbyrå med hög teknisk kompetens och stor hantverkarstolhet. Detta står i kontrast till vårt eget mer kommersiella fokus. Webbyrån har en förkärlek för komplexa javascriptramverk som visserligen är tekniskt avancerade men lämpar sig sämre för ansträngningar att dra trafik till sajten. Det blir ca 50% mer besvärligt för oss att anpassa sajten för SEO och koppla data till mediaköpplattformar. Hursomhelst är det inte omöjligt varken för oss eller webbyrån, och det är det som mötet handlar om; Vem löser bäst de sista tekniska utmaningarna?

Efter några minuter har vi en plan på plats och mötet övergår till andra frågor kring AI och mediaköp. “Hur balanserar vi budget mellan retargeting och prospektering”?, är en fråga som dyker upp. “I teorin gäller 60% prospektering och 40% retargeting för maximal effekt över tre års tid” svarar jag, “Albert.ai har dock en dynamisk allokering för budget, så jag rekommenderar att vi låter systemet lägga budget till en början för att se hur den faller ut. Ligger för mycket på retargeting bör vi överväga att höja totalbudgeten för att få bäst effekt på lång sikt”. “Så du menar alltså att högre budget är bättre!?” skrattar kundens creative director och jag känner mig lite dum, men förklarar samtidigt att en AI blir bättre med tiden och med mer data. Det är alltså en extra fördel med högre budget i sammanhanget och kunden håller med.

Vår ursprungliga plan var att rulla ut Albert.ai på en månad och nu är vi inne på månad tre. Kunden är dock tacksam för vår uthållighet och vårt kontinuerliga stöd i deras parallella digitala processer. Vi konstaterar att det är i lägen då man upplever att man är som närmast slutet av projekt som det ofta behövs störst fokus. Sluttampen är den längsta tampen.

Blogpost #2 kommer ut den 2 maj!

Get in touch!

Blog

How to do keyword mapping

Create a more organized website structure with keyword mapping and improve your rankings. Working with keyword mapping will increase your chances of gaining ranking and increasing organic traffic as well as user experience.  By: Olof Strömbäck on May 28, 2024 | Reading time: 10 minutes By strategically mapping keywords to specific pages, you can create […]

Read more
Meeting room sign

Blog

How to use AI in your organization

Do you find it challenging to set up AI in your organization? Let us walk you through a structured approach using the Double Diamond model. By: Lisa Gudmundson on April 26, 2024 | Reading time: 7 minutes   In the rapidly evolving digital landscape, AI has become a cornerstone for innovation and efficiency. Yet, organizations […]

Read more

Blog

Standing out in B2B marketing

Standing out in B2B advertising is a multifaceted endeavor. Unlike B2C marketing, where a catchy jingle might do the trick, B2B purchases involve lengthy research, multiple stakeholders, and significant investments. This intricate buying journey requires a multifaceted marketing approach to capture attention, nurture leads, and convert interest into sales. In this blog post, we’ll explore […]

Read more

Blog

What’s needed in a cookieless world?

In the evolving landscape of digital privacy, the phase-out of third-party cookies by major browsers marks a pivotal shift, and marketers face significant challenges in targeting and measuring their efforts. This article explores how you, as a marketer, act in a cookieless world. By: Lisen Malmsten on April 11, 2024 | Reading time: 8 minutes […]

Read more