Motståndet

John är Senior Growth Expert på Curamando och bloggar om hur hans team hjälper en kund rulla ut en AI-motor för helt automatiserade digitala mediaköp.

AI-bloggserie, del 5 av 5

Jag har tidigare arbetat med manuell optimering av mediakanaler. Som mediakonsult har jag lagt stor omsorg på att testa budskap, målgrupper och budgivningsstrategier mot varandra. Resonerar kanske ett visst budskap bättre med kvinnor på landsbygden eller med män i storstaden? Bör jag ha högre bud på måndagar då konverteringen är högre?

När den första generationens AI-motorer för mediaoptimering dök upp på marknaden runt 2012 var jag entusiastisk. Äntligen skulle jag slippa all löpande analys och kunna fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter. Perfekt för alla våra kunder, tänkte jag. När jag testade systemen var resultaten lysande. Tyvärr var inte alla mina chefer lika entusiastiska. “Vi samarbetar inte med oberoende trading desks” fick jag höra från moderbolaget i USA som förbjöd mig att fortsätta mina tester med AI. Cheferna ville ta betalt för mina manuella arbetstimmar – Det spelade ingen roll att resultaten vida översteg det jag åstadkommit med manuell optimering. Den inställningen till kunderna gjorde mig nedstämd och fick mig att byta arbetsgivare.

Warton Knight modell 1968

Konflikten fick mig att tänka på andra marknadsineffektiviteter. I Östeuropa på 1960-talet frodades biltillverkaren AWE som tillverkade bilmärket Wartburg Knight. Bilen var fullständigt undermålig, men eftersom det inte fanns några konkurrenter var den populär. Priset för en ny Warton Knight var visserligen relativt lågt, men den hade upp till 15 års leveranstid så en begagnad Warton Knight var flera gånger dyrare. När muren föll 1990 var AWE chanslösa. De kunde inte ställa om sin produktion och konkurrera med biltillverkare som erbjöd högre kvalitet och kortare leveranstider. Det var tydligt att AWE hade varit en skyddad verkstad som inte hade behövt utveckla sig i det socialistiska systemet.

Motstånd mot ny överlägsen teknik kan på sin höjd vinna tid, i det långa loppet vinner marknaden. En kund som en gång upplevt kraften av AI kommer inte att vilja ta steget tillbaka.

Tidigare bloggposter i denna serie:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Get in touch!

Blog

How to do keyword mapping

Create a more organized website structure with keyword mapping and improve your rankings. Working with keyword mapping will increase your chances of gaining ranking and increasing organic traffic as well as user experience.  By: Olof Strömbäck on May 28, 2024 | Reading time: 10 minutes By strategically mapping keywords to specific pages, you can create […]

Read more
Meeting room sign

Blog

How to use AI in your organization

Do you find it challenging to set up AI in your organization? Let us walk you through a structured approach using the Double Diamond model. By: Lisa Gudmundson on April 26, 2024 | Reading time: 7 minutes   In the rapidly evolving digital landscape, AI has become a cornerstone for innovation and efficiency. Yet, organizations […]

Read more

Blog

Standing out in B2B marketing

Standing out in B2B advertising is a multifaceted endeavor. Unlike B2C marketing, where a catchy jingle might do the trick, B2B purchases involve lengthy research, multiple stakeholders, and significant investments. This intricate buying journey requires a multifaceted marketing approach to capture attention, nurture leads, and convert interest into sales. In this blog post, we’ll explore […]

Read more

Blog

What’s needed in a cookieless world?

In the evolving landscape of digital privacy, the phase-out of third-party cookies by major browsers marks a pivotal shift, and marketers face significant challenges in targeting and measuring their efforts. This article explores how you, as a marketer, act in a cookieless world. By: Lisen Malmsten on April 11, 2024 | Reading time: 8 minutes […]

Read more