Pricing &

Offering

Riktig prissetting og sortiment er nøkkelpilarene i enhver vellykket online eller offline virksomhet. Men gjennom produktinnovasjon og disruptive forretningsmodeller oppstår noen ganger ny konkurranse og utfordrer markedets status quo. Med ny teknologi kan vi bidra til å beskytte eksisterende markedsandeler – men også snu konkurransen til din fordel og vise hvordan du kan erobre nye.

Hvordan vi jobber

Hos oss vil du møte et bredt team av eksperter med ulik bransjebakgrunn. I motsetning til andre konsulenter har vi ikke bare strategisk erfaring, men også operasjonell evne til raskt å forstå våre kunders begrensninger, utfordringer og reelle behov.

Dette er hva vi gjør

En gjennomtenkt sortimentsstrategi, forbrukerrettet produkthierarki, produktstrukturering og tydelige kategoriroller danner grunnlaget for all effektiv prising. Vi forstår og tar hensyn til alle faktorer som påvirker prisen og marginalinntektene og har et veldefinert rammeverk som dekker både det grunnleggende og muliggjørerne som hjelper oss å oppnå effektiv prising. I nye samarbeid starter vi alltid med å gå dypt inn i ditt produkt- eller tjenestetilbud, organisasjonsstruktur, KPIer, osv. før vi anbefaler, utvikler og til slutt implementerer din nye prisstrategi eller prismodell.

Her er noen av våre tilbud:

  • Identifiser destinasjonskategorier
  • Identifiser langhaleprodukter og hvordan du kan jobbe med dem
  • Kostnad pluss prising kontra verdibasert prissetting
  • Hvordan overvåke konkurrentene dine og skreddersy en prisstrategi

Vil du vite mer?

Prissetting har flere dimensjoner og blir stadig mer kompleks. I tillegg til å skjerpe konkurransen, trenger vi de nyeste metodene og verktøyene for å håndtere den stadig skiftende situasjonen. Trenger du noen som kan hjelpe deg å oppnå effektiv prising? Ta kontakt så tar vi en første samtale.

Bli en del av teamet vårt

Er du dyktig i strategisk prising og tilbud i et raskt skiftende digitalt landskap? Vi har et økende behov og må ha flere på alle tre kontorene våre. Kontakt Lars Smith eller besøk vår karriereside.

Lars Smith Senior Manager

Tjenester

Kontakt oss