Product

Strategy

Curamando hjelper deg med å legge forholdene til rette for vellykket digital produktutvikling. Vi hjelper våre kunder med å skape konsensus, sette retning og konkretisere de nøkkelinitiativene som skaper størst verdi.

Hvordan vi jobber

Å drive med utviklingen av et digitalt produkt uten en produktstrategi er som å prøve å navigere uten kart. Vår erfaring er at det lønner seg å løfte blikket og sikre at vi har konsensus og riktig utgangspunkt, mål og innsikt.

En velbalansert visjon og strategi i kombinasjon med et klart og målbart bilde av både dagens situasjon og forretningsambisjoner knyttet til ditt produkt gir et godt grunnlag for å utvikle en effektiv produktutviklingsplan.

Hva vi gjør

Vi hjelper deg ved å skape klarhet for hvordan dine digitale produkter skal utvikles i tråd med overordnede forretningsmål og strategier. Vi gjør dette ved å:

  • Utvikle visjon, strategi og målbare nøkkeltall og roadmap som underbygger dine forretningsmål
  • Produktytelsesgjennomgang – en gjennomgang av hvordan produktet presterer i markedet samt identifisering av optimerings- og forbedringsinitiativer
  • Teknisk mulighetsvurdering – en gjennomgang av det digitale produktets tekniske forhold og identifisering av forbedringstiltak
  • Produktorganisasjonsvurdering – en gjennomgang av organisasjonens grad av modenhet og forutsetninger for å drive effektiv produktutvikling

Vil du vite mer?

Opplever du et gap mellom bedriftens visjon, produktstrategi og veikart? Eller synes du kanskje det er vanskelig å se hvordan ulike brukerbehov kan knyttes til en bestemt forretningsverdi? Ta kontakt så forteller vi deg mer!

Bli en del av teamet vårt

Analytisk og har evnen til å se ting både fra et mikro- og makroperspektiv? Etterspørselen etter effektive og vellykkede produktstrategier er økende, noe som betyr at vi må ha flere på alle tre kontorene våre. Er du også ute etter variasjon og ønsker å bli utfordret i rollen din, er dette det rette stedet for deg. Ta kontakt med Kristian Torgersen eller besøk vår karriereside.

Kristian Torgersen Principal

Tjenester

Kontakt oss