Blogg

& nyheter

Att lägga till genom att ta bort

John Eriksson är Senior Growth Expert på Curamando och bloggar här om hur hans team hjälper en kund rulla ut en AI-motor för helt automatiserade digitala mediaköp. 

AI-bloggserie: del 3 av 5

Efter 21 dagar, precis enligt vårt hoppfulla antagande, vände resultatkurvan uppåt.  Nu efter 30 dagar har Albert AI arbetat upp ROAS (Return On Advertising Spend) till 370% jämfört mot baseline på 170% utan AI-hjälp. Kunden är överförtjust och vi i teamet kan andas ut och sträcka på oss igen. Nu övergår vårt arbete till att rent pedagogiskt få kunden med på hur vi ska pussla in AI-drivna mediaköp i marknadsstrategin framåt.

AI-motorn är konfigurerad att optimera mot maximal ROAS, vilket är ett vanskligt mått. I början av den digitala revolutionen inom marknadsföring var ROAS den nykrönta kungen av KPI:er. Mediakanaler med högt ROAS (som t.ex. Google sök) blev snabbt favoriter medan kanaler med lågt ROAS (som t.ex. banners) prioriterades bort.

ROAS-måttet kan verka kraftfullt, men har två strategiska brister.

  1. Hög ROAS är inte samma sak som hög vinst. Vad är bäst? De flesta svarar nog b, trots lägre ROAS.
    1. Investera 1 miljon och få tillbaka 5, ROAS 500% och vinst 4 mil
    2. Investera 2 miljoner och få tillbaka 8, ROAS 400% och vinst 6 mil
  2. ROAS premierar i regel kortsiktighet. Vi tenderar att mäta ROAS på maximalt 30 dagar. Detta preimierar säljaktiviteter över mer långsiktiga och svårmätta varumärkeseffekter.

Det finns också ett tredje generellt problem som gäller alla digitala kanaler, nämligen mätning. Traditionellt mäts intäkt på last click, d.v.s. mediakanalen som får sista klicket innan försäljning tillskrivs hela resultatet. Algoritmdrivna attribueringsmodeller som fördelar resultatet mellan mediakanaler är ett sätt att lösa detta. Problemet med attribueringsmodeller är dock att de kräver en hel stack av teknik för att skapa. Albert.ai eliminerar behovet av attribueringsmodeller eftersom den bygger en probabilistisk modell över hur användare rör sig mellan mediakanaler och devices och automatiskt skiftar budgeten.

Detta är aspekten av Albert.ai som jag själv gillar mest – Den rensar bort lager av teknik från adtech-stacken och gör den mer stabil. De flesta verkar tro att framtiden kommer att ha mer teknik – jag tror den kommer att ha mindre. 

En vacker och eftersträvansvärd princip.

Vi kommer överens med kunden om att använda Albert.ai i första hand som en säljdrivande kanal för att öka fysisk tillgänglighet av produkterna, always on. Vi behöver också bygga varumärke på vissa marknader, men det kräver en annan sorts budget, mediemix, mätstrategi och planering. Tills vidare skålar vi för en nöjd kund som glatt meddelar att de vill öka budgeten till nästa månad.

Missade du del 1 och 2? Du hittar dem här:

Curamando + Sello

Blog

Sello and Curamando team up to help online sellers succeed on marketplaces

The nordic management consulting firm Curamando, which is a part of the ARC Arise Consulting Group, is announcing a strategic partnership with the marketplace integration platform Sello. “Sello’s powerful solution has contributed to an explosion of interest in marketplace business models, an area where we have significant expertise and experience.” – Suminder Pal Singh, Curamando […]

Read more

Blog

The 5-step Guide for the CMO of a smaller business

You feel the tingling feeling of excitement after starting a new position at a new business. And the best part; you are the new CMO! A dream position. A great opportunity to enter a new exciting time and you are full of energy. But where do you actually start? The job sounded quite tangible at […]

Read more

Blog /

Sustainable marketing – is there even such a thing or are we once again just trying to use the word “sustainable” in yet another context?

Eco-friendly and sustainable – these are frequently used words we marketers use in different advertising and marketing contexts today. But what does it really mean, and is it all the same when it comes to the world of marketing? The simple answer is no. Lets start by looking at some of the definitions that exist […]

Read more

Blog

Ett integrerat M&A-erbjudande för en komplex, digital värld

Sedan 1,5 år tillbaka ingår både Cupole och Curamando i ARC, en koncern med nio bolag som samlar managementkonsulter, experter och kreatörer inom digital tillväxt. Båda företagen har under lång tid arbetat med due diligence, DD, men på lite olika sätt. Cupole är till stor del ett traditionellt managementkonsultföretag med fokus på de kommersiella delarna […]

Read more