Sluttampen är den längsta tampen

John Eriksson är Enterprise Growth Expert på Curamando och bloggar här om hur hans team hjälper en kund rulla ut en AI-motor för helt automatiserade digitala mediaköp. 

AI-bloggserie: del 1 av 5

Idag hade vi ett koordineringsmöte med kunden. Kunden är en startup i modebranschen med mycket hög tillväxttakt och momentum på marknaden. De dundrade in iförda kläder i högsta möjliga modegrad och som vanligt 15 minuter för sent. “Vi kommer direkt från flygplatsen från ett leverantörsmöte i Portugal, innan det var vi i LA och spelade in vår nya reklamfilm” ursäktar de sig. Plötsligt känns mitt eget karriärsval otroligt torftigt.

Vi är i slutfasen av utrullningen av Albert.ai, en plattform som automatiskt optimerar mediaköp. Albert.ai automatiserar budgivning och budskapshantering i programmatic, Facebook och AdWords

Kundens VD åt samtliga dessa godisar under mötet. “Min jetlag behöver bränsle”.
Kundens VD åt samtliga dessa godisar under mötet. “Min jetlag behöver bränsle”.

m.fl. kanaler. Optimeringen sker i realtid på individnivå och blir över tid near-perfect baserat på sannolikhetsbedömningar för ökad måluppfyllnad vid varje annonsvisning. Definitivt cutting edge!

Det som komplicerar vår utrullning är att kunden samtidigt bestämt sig för att plattformsbyte för sin e-handel och också bytt webbyrå. Webbyrån är en klassisk webbyrå med hög teknisk kompetens och stor hantverkarstolhet. Detta står i kontrast till vårt eget mer kommersiella fokus. Webbyrån har en förkärlek för komplexa javascriptramverk som visserligen är tekniskt avancerade men lämpar sig sämre för ansträngningar att dra trafik till sajten. Det blir ca 50% mer besvärligt för oss att anpassa sajten för SEO och koppla data till mediaköpplattformar. Hursomhelst är det inte omöjligt varken för oss eller webbyrån, och det är det som mötet handlar om; Vem löser bäst de sista tekniska utmaningarna?

Efter några minuter har vi en plan på plats och mötet övergår till andra frågor kring AI och mediaköp. “Hur balanserar vi budget mellan retargeting och prospektering”?, är en fråga som dyker upp. “I teorin gäller 60% prospektering och 40% retargeting för maximal effekt över tre års tid” svarar jag, “Albert.ai har dock en dynamisk allokering för budget, så jag rekommenderar att vi låter systemet lägga budget till en början för att se hur den faller ut. Ligger för mycket på retargeting bör vi överväga att höja totalbudgeten för att få bäst effekt på lång sikt”. “Så du menar alltså att högre budget är bättre!?” skrattar kundens creative director och jag känner mig lite dum, men förklarar samtidigt att en AI blir bättre med tiden och med mer data. Det är alltså en extra fördel med högre budget i sammanhanget och kunden håller med.

Vår ursprungliga plan var att rulla ut Albert.ai på en månad och nu är vi inne på månad tre. Kunden är dock tacksam för vår uthållighet och vårt kontinuerliga stöd i deras parallella digitala processer. Vi konstaterar att det är i lägen då man upplever att man är som närmast slutet av projekt som det ofta behövs störst fokus. Sluttampen är den längsta tampen.

Blogpost #2 kommer ut den 2 maj!

Get in touch!

Blog

Elevating Loyalty within Luxury

Why should you care about loyalty in the luxury industry? Because loyalty programs within the luxury industry are not just beneficial; they’re critical for cultivating enduring connections with high-value consumers. By: Karin Rise on February 19, 2024 | Reading time: 5 minutes Access programs have emerged as a powerful tool in the realm of luxury […]

Read more

Blog

Picking the right social media marketing mix for your business

In today’s complex landscape, the discussion around “the right channel mix” is a hot topic. With different channels offering diverse benefits across the funnel, it’s fundamental to understand where to allocate your budget to drive your business outcome. Putting all eggs in one basket can be costly, and spreading thinly across many might not be […]

Read more

Blog

Understanding your audiences’ search intent

A lot of organic traffic but high bounce rates and low conversion rates? Then, your content likely does not align with your visitors’ search intent. By: Olof Strömbäck on February 5, 2024 | Reading time: 5 minutes Understanding search intent is a valuable tool in optimizing your online presence and ensuring you deliver the right […]

Read more
A decorative image with a wooden monkey.

Blog

Is Leveraging Intent Data in your B2B Marketing a Game Changer, or a Risky Business?

One of the biggest trends for B2B marketing in 2024 is definitely AI-powered personalization. Keeping quality in mind, AI will allow us to create even better CRM programs, more powerful demand generation, and more precise account-based marketing. By: Carl-Johan Färnström on January 29, 2024 | Reading time: 5 minutes Producing personalized content is now easier […]

Read more