Att lägga till genom att ta bort

John Eriksson är Senior Growth Expert på Curamando och bloggar här om hur hans team hjälper en kund rulla ut en AI-motor för helt automatiserade digitala mediaköp. 

AI-bloggserie: del 3 av 5

Efter 21 dagar, precis enligt vårt hoppfulla antagande, vände resultatkurvan uppåt.  Nu efter 30 dagar har Albert AI arbetat upp ROAS (Return On Advertising Spend) till 370% jämfört mot baseline på 170% utan AI-hjälp. Kunden är överförtjust och vi i teamet kan andas ut och sträcka på oss igen. Nu övergår vårt arbete till att rent pedagogiskt få kunden med på hur vi ska pussla in AI-drivna mediaköp i marknadsstrategin framåt.

AI-motorn är konfigurerad att optimera mot maximal ROAS, vilket är ett vanskligt mått. I början av den digitala revolutionen inom marknadsföring var ROAS den nykrönta kungen av KPI:er. Mediakanaler med högt ROAS (som t.ex. Google sök) blev snabbt favoriter medan kanaler med lågt ROAS (som t.ex. banners) prioriterades bort.

ROAS-måttet kan verka kraftfullt, men har två strategiska brister.

  1. Hög ROAS är inte samma sak som hög vinst. Vad är bäst? De flesta svarar nog b, trots lägre ROAS.
    1. Investera 1 miljon och få tillbaka 5, ROAS 500% och vinst 4 mil
    2. Investera 2 miljoner och få tillbaka 8, ROAS 400% och vinst 6 mil
  2. ROAS premierar i regel kortsiktighet. Vi tenderar att mäta ROAS på maximalt 30 dagar. Detta preimierar säljaktiviteter över mer långsiktiga och svårmätta varumärkeseffekter.

Det finns också ett tredje generellt problem som gäller alla digitala kanaler, nämligen mätning. Traditionellt mäts intäkt på last click, d.v.s. mediakanalen som får sista klicket innan försäljning tillskrivs hela resultatet. Algoritmdrivna attribueringsmodeller som fördelar resultatet mellan mediakanaler är ett sätt att lösa detta. Problemet med attribueringsmodeller är dock att de kräver en hel stack av teknik för att skapa. Albert.ai eliminerar behovet av attribueringsmodeller eftersom den bygger en probabilistisk modell över hur användare rör sig mellan mediakanaler och devices och automatiskt skiftar budgeten.

Detta är aspekten av Albert.ai som jag själv gillar mest – Den rensar bort lager av teknik från adtech-stacken och gör den mer stabil. De flesta verkar tro att framtiden kommer att ha mer teknik – jag tror den kommer att ha mindre. 

En vacker och eftersträvansvärd princip.

Vi kommer överens med kunden om att använda Albert.ai i första hand som en säljdrivande kanal för att öka fysisk tillgänglighet av produkterna, always on. Vi behöver också bygga varumärke på vissa marknader, men det kräver en annan sorts budget, mediemix, mätstrategi och planering. Tills vidare skålar vi för en nöjd kund som glatt meddelar att de vill öka budgeten till nästa månad.

Missade du del 1 och 2? Du hittar dem här:

Get in touch!

Blog

Elevating Loyalty within Luxury

Why should you care about loyalty in the luxury industry? Because loyalty programs within the luxury industry are not just beneficial; they’re critical for cultivating enduring connections with high-value consumers. By: Karin Rise on February 19, 2024 | Reading time: 5 minutes Access programs have emerged as a powerful tool in the realm of luxury […]

Read more

Blog

Picking the right social media marketing mix for your business

In today’s complex landscape, the discussion around “the right channel mix” is a hot topic. With different channels offering diverse benefits across the funnel, it’s fundamental to understand where to allocate your budget to drive your business outcome. Putting all eggs in one basket can be costly, and spreading thinly across many might not be […]

Read more

Blog

Understanding your audiences’ search intent

A lot of organic traffic but high bounce rates and low conversion rates? Then, your content likely does not align with your visitors’ search intent. By: Olof Strömbäck on February 5, 2024 | Reading time: 5 minutes Understanding search intent is a valuable tool in optimizing your online presence and ensuring you deliver the right […]

Read more
A decorative image with a wooden monkey.

Blog

Is Leveraging Intent Data in your B2B Marketing a Game Changer, or a Risky Business?

One of the biggest trends for B2B marketing in 2024 is definitely AI-powered personalization. Keeping quality in mind, AI will allow us to create even better CRM programs, more powerful demand generation, and more precise account-based marketing. By: Carl-Johan Färnström on January 29, 2024 | Reading time: 5 minutes Producing personalized content is now easier […]

Read more