Blogg

& nyheter

Att lägga till genom att ta bort

John Eriksson är Senior Growth Expert på Curamando och bloggar här om hur hans team hjälper en kund rulla ut en AI-motor för helt automatiserade digitala mediaköp. 

AI-bloggserie: del 3 av 5

Efter 21 dagar, precis enligt vårt hoppfulla antagande, vände resultatkurvan uppåt.  Nu efter 30 dagar har Albert AI arbetat upp ROAS (Return On Advertising Spend) till 370% jämfört mot baseline på 170% utan AI-hjälp. Kunden är överförtjust och vi i teamet kan andas ut och sträcka på oss igen. Nu övergår vårt arbete till att rent pedagogiskt få kunden med på hur vi ska pussla in AI-drivna mediaköp i marknadsstrategin framåt.

AI-motorn är konfigurerad att optimera mot maximal ROAS, vilket är ett vanskligt mått. I början av den digitala revolutionen inom marknadsföring var ROAS den nykrönta kungen av KPI:er. Mediakanaler med högt ROAS (som t.ex. Google sök) blev snabbt favoriter medan kanaler med lågt ROAS (som t.ex. banners) prioriterades bort.

ROAS-måttet kan verka kraftfullt, men har två strategiska brister.

  1. Hög ROAS är inte samma sak som hög vinst. Vad är bäst? De flesta svarar nog b, trots lägre ROAS.
    1. Investera 1 miljon och få tillbaka 5, ROAS 500% och vinst 4 mil
    2. Investera 2 miljoner och få tillbaka 8, ROAS 400% och vinst 6 mil
  2. ROAS premierar i regel kortsiktighet. Vi tenderar att mäta ROAS på maximalt 30 dagar. Detta preimierar säljaktiviteter över mer långsiktiga och svårmätta varumärkeseffekter.

Det finns också ett tredje generellt problem som gäller alla digitala kanaler, nämligen mätning. Traditionellt mäts intäkt på last click, d.v.s. mediakanalen som får sista klicket innan försäljning tillskrivs hela resultatet. Algoritmdrivna attribueringsmodeller som fördelar resultatet mellan mediakanaler är ett sätt att lösa detta. Problemet med attribueringsmodeller är dock att de kräver en hel stack av teknik för att skapa. Albert.ai eliminerar behovet av attribueringsmodeller eftersom den bygger en probabilistisk modell över hur användare rör sig mellan mediakanaler och devices och automatiskt skiftar budgeten.

Detta är aspekten av Albert.ai som jag själv gillar mest – Den rensar bort lager av teknik från adtech-stacken och gör den mer stabil. De flesta verkar tro att framtiden kommer att ha mer teknik – jag tror den kommer att ha mindre. 

En vacker och eftersträvansvärd princip.

Vi kommer överens med kunden om att använda Albert.ai i första hand som en säljdrivande kanal för att öka fysisk tillgänglighet av produkterna, always on. Vi behöver också bygga varumärke på vissa marknader, men det kräver en annan sorts budget, mediemix, mätstrategi och planering. Tills vidare skålar vi för en nöjd kund som glatt meddelar att de vill öka budgeten till nästa månad.

Missade du del 1 och 2? Du hittar dem här:

Get in touch!

Blog

Content automation is a top priority – but why do most organizations fail?

Marketing automation has come a long way, but we are still missing a key part to really get the full benefit of the investments that have been made. The content production is far too often kept in a silo, with a separate budget and away from the other marketing teams. This is not only costly, […]

Read more

Blog

Delivering sales and marketing transformation with Salesforce: Curamando opens new Salesforce practice

Recognising the growing success of Salesforce and the need for a boutique Salesforce partner in the Nordics bridging sales and marketing, Curamando is launching its dedicated Salesforce practice launch in Sweden. With a proven track record in helping companies leveraging marketing and sales technology, Curamando now expands its digital consulting services to maximize clients’ success […]

Read more

Blog

Curamando creates Retail Media Unit to help retailers and e-commerce platforms build new revenue streams

October 7, 2022 Curamando, a digital transformation, and growth consultancy, today announced the formation of a Retail Media Unit that will assist retailers in the Nordics monetize new revenue streams and build retail media networks. With the emerging movement for retailers and any e-commerce platform to create their own, monetized platforms for endemic and non-endemic […]

Read more

Blog

How to expand digital sales beyond the Nordics

As life has returned to normalcy, e-commerce growth is plowing back to the pre-covid levels. Some of the e-commerce companies are even reporting de-growth as compared to the previous year. Markets across the US and Europe are experiencing a slowdown. Rising inflation- the war in Ukraine, and high energy cost are some of the factors […]

Read more