Motståndet

John är Senior Growth Expert på Curamando och bloggar om hur hans team hjälper en kund rulla ut en AI-motor för helt automatiserade digitala mediaköp.

AI-bloggserie, del 5 av 5

Jag har tidigare arbetat med manuell optimering av mediakanaler. Som mediakonsult har jag lagt stor omsorg på att testa budskap, målgrupper och budgivningsstrategier mot varandra. Resonerar kanske ett visst budskap bättre med kvinnor på landsbygden eller med män i storstaden? Bör jag ha högre bud på måndagar då konverteringen är högre?

När den första generationens AI-motorer för mediaoptimering dök upp på marknaden runt 2012 var jag entusiastisk. Äntligen skulle jag slippa all löpande analys och kunna fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter. Perfekt för alla våra kunder, tänkte jag. När jag testade systemen var resultaten lysande. Tyvärr var inte alla mina chefer lika entusiastiska. “Vi samarbetar inte med oberoende trading desks” fick jag höra från moderbolaget i USA som förbjöd mig att fortsätta mina tester med AI. Cheferna ville ta betalt för mina manuella arbetstimmar – Det spelade ingen roll att resultaten vida översteg det jag åstadkommit med manuell optimering. Den inställningen till kunderna gjorde mig nedstämd och fick mig att byta arbetsgivare.

Warton Knight modell 1968

Konflikten fick mig att tänka på andra marknadsineffektiviteter. I Östeuropa på 1960-talet frodades biltillverkaren AWE som tillverkade bilmärket Wartburg Knight. Bilen var fullständigt undermålig, men eftersom det inte fanns några konkurrenter var den populär. Priset för en ny Warton Knight var visserligen relativt lågt, men den hade upp till 15 års leveranstid så en begagnad Warton Knight var flera gånger dyrare. När muren föll 1990 var AWE chanslösa. De kunde inte ställa om sin produktion och konkurrera med biltillverkare som erbjöd högre kvalitet och kortare leveranstider. Det var tydligt att AWE hade varit en skyddad verkstad som inte hade behövt utveckla sig i det socialistiska systemet.

Motstånd mot ny överlägsen teknik kan på sin höjd vinna tid, i det långa loppet vinner marknaden. En kund som en gång upplevt kraften av AI kommer inte att vilja ta steget tillbaka.

Tidigare bloggposter i denna serie:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Get in touch!

Blog

Elevating Loyalty within Luxury

Why should you care about loyalty in the luxury industry? Because loyalty programs within the luxury industry are not just beneficial; they’re critical for cultivating enduring connections with high-value consumers. By: Karin Rise on February 19, 2024 | Reading time: 5 minutes Access programs have emerged as a powerful tool in the realm of luxury […]

Read more

Blog

Picking the right social media marketing mix for your business

In today’s complex landscape, the discussion around “the right channel mix” is a hot topic. With different channels offering diverse benefits across the funnel, it’s fundamental to understand where to allocate your budget to drive your business outcome. Putting all eggs in one basket can be costly, and spreading thinly across many might not be […]

Read more

Blog

Understanding your audiences’ search intent

A lot of organic traffic but high bounce rates and low conversion rates? Then, your content likely does not align with your visitors’ search intent. By: Olof Strömbäck on February 5, 2024 | Reading time: 5 minutes Understanding search intent is a valuable tool in optimizing your online presence and ensuring you deliver the right […]

Read more
A decorative image with a wooden monkey.

Blog

Is Leveraging Intent Data in your B2B Marketing a Game Changer, or a Risky Business?

One of the biggest trends for B2B marketing in 2024 is definitely AI-powered personalization. Keeping quality in mind, AI will allow us to create even better CRM programs, more powerful demand generation, and more precise account-based marketing. By: Carl-Johan Färnström on January 29, 2024 | Reading time: 5 minutes Producing personalized content is now easier […]

Read more